ПОСЛУГИ

У цьому розділі в маєте можливісь ознайомитись зі всьсома послугами, які надає концерн “Міські теплові мережі”

ПОСЛУГИ ВІДДІЛУ РОЗВИТКУ

 

Послуги, що надаються відділом розвитку Концерну «МТМ»:

 1. підготовка технічних умов на приєднання об’єктів будівництва або існуючих об’єктів (тепловикористальних та теплогенеруючих, у тому числі когенераційних установок) до теплових мереж;
 2. узгодження проєктної документації на приєднання об’єктів будівництва або існуючих об’єктів (тепловикористальних та теплогенеруючих, у тому числі когенераційних установок) до теплових мереж;
 3. підготовка вихідних даних для проєктування реконструкції, капітального ремонту існуючих об’єктів (тепловикористальних та теплогенеруючих, у тому числі когенераційних установок) – безоплатно;
 4. розгляд проєктної документації на реконструкцію, капітальний ремонт існуючих об’єктів (тепловикористальних та теплогенеруючих, у тому числі когенераційних установок) – безоплатно;

5.підготовка вихідних даних для проєктування вузлів комерційного обліку теплової енергії та гарячого водопостачання – безоплатно;

6.узгодження проєктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту суміжних з тепловими мережами підземних комунікацій

7.узгодження геодезичних зйомок, топографічних планів, відводів земельних ділянок, буріння свердловин, розміщення кіосків, гаражів тощо.

Консультації щодо умов надання послуг можна отримати у відділі розвитку за телефоном: 063-334-89-84

Часи прийому: Кожний вівторок та четвер з 14:00 до 16:45

РЕМОНТ ТА ПОВІРКА ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ

ПОСЛУГИ ТЕХНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

Перелік робіт, що виконуються Дільницею технічної підготовки виробництва Концерну «Міські теплові мережі» з правом виконання робіт стороннім організаціям:

 • Ремонт контрольно-вимірювальних приладів і апаратури.
 • Контроль зварних з’єднань, технічна діагностика металоконструкцій, трубопроводів і ємностей.
 • Електровимірювання, електровипробування електрообладнання та електрозахисних засобів.
 • Еколого-теплотехнічні випробування котлоагрегатів, пускові, режимно-налагоджувальні роботи котлів.
 • Контроль водно-хімічного режиму котлів і теплових мереж, налагодження роботи натрій-катіонітових фільтрів. Контроль стічних вод.

УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

    Відносини, які виникають у процесі приєднання тепловикористальних та теплогенеруючих, у тому числі когенераційних установок, замовника до теплових мереж Оператора (далі – приєднання) регулюються «Порядком приєднання до теплових мереж», затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04.10.2023  №1823 (далі – Порядок).

    Приєднання об’єктів замовника до теплових мереж Оператора здійснюється на підставі типового договору на приєднання, що укладається за типовою формою, наведеною у додатку 1 до Порядку.

Договір на приєднання укладається за взаємною згодою сторін у разі:

 • приєднання до теплових мереж об’єкта, який не був підключений до теплових мереж Оператора;
 • збільшення теплового навантаження або теплової потужності об’єкта;
 • зміни вимог до надійності транспортування та якості теплової енергії;
 • зміни вимог нормативно-правових актів у сферах теплопостачання та містобудівної діяльності.

Невід’ємною частиною договору на приєднання є технічні умови на приєднання (додаток 2 до Порядку).

    Технічні умови на приєднання – це документ, що визначає комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення приєднання об’єкта замовника до теплових мереж Оператора і містить вихідні дані для проєктування мереж замовника (МЗ) та мереж оператора (МО), що створюються для потреб об’єкта замовника.

    Для отримання технічних умов та договору на приєднання замовник надає в електронній формі з накладанням електронного підпису або у паперовій формі заяву на приєднання за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку, та відповідні документи до неї:

1) заповнений опитувальний лист за формою, наведеною у додатку 4 або додатку 5 до Порядку, у якому зазначаються технічні параметри об’єкта замовника, що має приєднатися. В опитувальному листі замовник зазначає спосіб обміну інформацією (стосовно відносин, які виникають у процесі приєднання до теплових мереж);

2) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об’єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж;

3) копії документів замовника:

 • які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);
 • які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та їх представників (для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців);
 • про взяття на облік або реєстрацію у Державній податковій службі України відповідно до вимог Податкового кодексу України;

4) копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби).

    Вартість послуги з надання замовнику технічних умов на приєднання сплачується замовником за окремим платіжним документом відповідно до затвердженого Концерном «МТМ» кошторису.

    У разі приєднання об’єкта, теплове навантаження/потужність якого не перевищує 0,2 Гкал/год, послуга з надання технічних умов на приєднання здійснюється на безоплатній основі.

    Технічні умови будуть підготовлені відділом розвитку в разі надання Замовником заяви та комплекту документів у повному обсязі та оплати вартості послуг з надання замовнику технічних умов на приєднання протягом десяти днів з дня отримання замовником рахунку.

    На підставі технічних умов на приєднання заявник забезпечує розробку та затвердження в установленому порядку проєкту МО та проєкту МЗ та їх кошторисних частин.

    Проєктування МО та МЗ здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства, зокрема з урахуванням вимог державних будівельних норм.

    Проєкти МО та МЗ та їх кошторисні частини мають бути погоджені Оператором, при цьому один екземпляр проєктів після погодження передається (залишається) Оператору.

    Вартість послуги Оператора з погодження проєктів МО та МЗ сплачується замовником відповідно до затвердженого Концерном «МТМ»  кошторису.

    У разі приєднання об’єкта, теплове навантаження/потужність якого не перевищує 0,2 Гкал/год, погодження проєкту МО та проєкту МЗ і його кошторисної частини здійснюється на безоплатній основі.

Консультації щодо умов приєднання до теплових мереж можна отримати у відділі розвитку за адресою: вул. Героїв полку «Азов», 137 або за тел. 063-334-89-84.

ПОСЛУГА З ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ СПОЖИВАЧУ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ліцензування видів господарської діяльності дивитися >>

2. ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення дивитися >>
3. ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг дивитися >>

4. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ринок електричної енергії дивитися >>

5. Постанова НКРЕКП
Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку дивитися >>

6. Постанова НКРЕКП
Про затвердження Кодексу системи передачі дивитися >>

7. Постанова НКРЕКП
Про затвердження Кодексу систем розподілу дивитися >>

8. Постанова НКРЕКП
Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії дивитися >>

9. Постанова НКРЕКП
Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання дивитися >>

10. Постанова НКРЕКП
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу дивитися >>

11. Постанова НКРЕКП
Про затвердження Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг дивитися >>

ДОКУМЕНТИ СПОЖИВАЧА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСЛУГА З ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

НОРМАТИВНО – ПРАВОВА БАЗА

1.1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ліцензування видів господарської діяльності  >>

1.2. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення  >>

1.3. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  >>

1.4. Постанова НКРЕКП
Про затвердження Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  >>

1.5. Постанова НКРЕКП<
Про затвердження Правил постачання природного газу  >>

1.6. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ринок природного газу  >>

1.7. Постанова НКРЕКП
Про затвердження Кодексу газотранспортної системи  >>

1.8. Постанова НКРЕКП
Про затвердження Кодексу газорозподільних систем  >>

1.9. Постанова НКРЕКП
Про затвердження Типового договору транспортування природного газу  >>

1.10. Постанова НКРЕКП
Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам  >>

СПОЖИВАЧАМ

Договір постачання природного газу >>

Загальні умови постачання природного газу >>

Ціна на природний газ, умови постачання, спосіб та умови оплати за використаний природний газ >>

Права та обовязки споживача і постачальника природного газу >>

Порядок вирішення спорів >>

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

Концерн МТМ надає транспортні послуги:

     • послуги перевезення легковим транспортом;
     • послуги малотоннажного фургону;
     • послуги перевезення вантажо-пасажирським бортовим автомобілем;
     • послуги вантажо-пасажирського фургону;
     • послуги спеціалізованого аварійно-ремонтного транспорту зі спецобладнанням;
     • послуги вантажної автомайстерні;
     • послуги вантажних автокранів (від 10 т до 14 т);
     • послуги маніпуляторів (до 4 т);
     • послуги вантажного сідлового тягача з причепом;
     • послуги вантажного бортового автомобіля;
     • послуги вантажного самоскида;
     • послуги екскаваторів-навантажувачів JCB 3 CX SITEMASTER та BOBCAT B 730, КИЙ 14102, МТЗ ЭЦУ-150;
     • послуги трактора колісного ЮМЗ-6АКЛ, Т-150К та трактора колісного ЮМЗ-6 з крановою установкою КГ-2У;
     • послуги дизель-генератора RIKARDO (потужністю 100 кВт)
     • послуги дизель-генератора EKV (потужністю 13 кВт)

Вартість транспортних послуг з ПДВ у вкладеному файлі за посиланням.

Для замовлення транспортних послуг звертатися за телефоном:

+38 (063) 334-89-87