Концерном “Міські теплові мережі” розроблено проект інвестиційної програми з метою оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва та збору даних, відповідно до вимог Закону України «Про теплопостачання», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації» затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 19.08.2020 № 191, Концерн “Міські теплові мережі” повідомляє про початок прийняття пропозицій до проекту “Інвестиційної програми Концерну “Міські теплові мережі” на 2022-2023 роки зі змінами” (розміщена в Концерні «Міські теплові мережі»). Пропозиції до проекту “Інвестиційної програми Концерну “Міські теплові мережі” на 2022-2023 роки зі змінами” приймаються Концерном “Міські теплові мережі” в термін до 04.10.2023 за адресою: бул. Гвардійський, 137, (каб. №25) або за телефоном 280-85-93.