Чи буде розподілятися плата за встановлення комерційного лічильника гарячої води на будинок, у разі відключення окремої квартири від послуги шляхом встановлення заглушки, або опломбування запірної арматури в квартирі?Відповідно до п.5 розділу ІІ Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05 червня 2018 року № 129 та п. 11 ст.3 розділу ІІ Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі Закон) для будівлі, де налічуються два та більше споживачів, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку розподіляються відповідно до кількості приміщень, які є самостійними об’єктами нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень). Відповідно до п. 6. ст.3 розділу ІІ Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» витрати на оснащення будівлі вузлами комерційного обліку, здійснені оператором зовнішніх інженерних мереж, відшкодовуються споживачами відповідних комунальних послуг, а також власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання у такій будівлі, шляхом сплати внеску за встановлення вузла комерційного обліку, який сплачується виконавцеві відповідної послуги.Тож факт опломбування систем централізованого гарячого водопостачання окремого приміщення багатоквартирного житлового будинку та/абообладнання їх індивідуальними системами гарячого водопостачання (водопідігівічами) не звільняє від сплати внеску за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та не передбачає перерозподіл суми внеску між іншими співвласниками.Як будуть проводитись нарахування (і виставлення) рахунків абонентам за встановлення загальнобудинкових вузлів комерційного обліку гарячої води, розстрочених на 5 років, в разі якщо міська влада прийме рішення про відключення централізованої послуги гарячого водопостачання як це вже сталося в деяких містах України (обласних центрах)?У разі встановлення комерційних вузлів обліку оператором зовнішніх мереж, будуть понесені витрати на їх закупівлю із залученням кредитних коштів, які необхідно буде сплатити в повному обсязі.Відповідно до п.4 Закону «Вузли комерційного обліку належать на праві власності власнику (є спільною сумісною власністю співвласників) будівлі».Відповідно, нарахування будуть проводитись співвласникам будинку, згідно погоджених умов щодо встановлення вузлів комерційного облік, до повного їх виконання.Як будуть проводитись нарахування на квартири, які мають встановлений і повірений квартирний лічильник гарячої води, але користуються виключно водонагрівачем і відповідно подають щомісяця нульові показання, як на них буде проводитися розподіл небалансу між показниками загальнобудинкового вузла обліку гарячої води та суми показників за квартирними приладами обліку гарячої води?Нарахування буде проводитись відповідно укладених договорів та відповідно до розділу ІХ «Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг» затвердженої Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 22 листопада 2018 року № 315, а саме «Обсяги небалансу гарячої води (Vн.балГВП) та обсяги спожитої гарячої води, визначені як сума показань вузлів розподільного обліку у будівлі, де усі приміщення, до яких постачається гаряча вода, оснащені вузлами розподільного обліку, розподіляються пропорційно до обсягу споживання. Такий небаланс гарячої води визначають як різницю між визначеним за показаннями приладу обліку загального обсягу спожитої гарячої води у будівлі або розрахунковим методом згідно з розділами I, XI цієї Методики та між сумарним обсягом спожитої/витраченої гарячої води за показаннями вузлів розподільного обліку у приміщеннях та вузла розподільного обліку на відгалуженні трубопроводу з водорозбірною арматурою для відбору води на загальнобудинкові потреби».«За рішенням співвласників будівлі застосовується інший принцип розподілу за одним з варіантів:- пропорційно до площі ванних кімнат / санвузлів для нежитлових приміщень;- пропорційно до кількості стояків гарячого водопостачання, що проходять через приміщення споживачів;- пропорційно до кількості санітарно-технічного обладнання, яким у приміщенні здійснюється водорозбір гарячої води від внутрішньобудинкової системи ГВП;- пропорційно до кількості осіб у приміщенні, яким надається комунальна послуга з постачання теплової енергії та водопостачання для ГВП.У такому разі співвласники будівлі надають виконавцю комунальної послуги або виконавцю розподілу всі вихідні дані для застосування обраного принципу розподілу.»Чи буде здійснюватися зняття контрольних показань приладів обліку абонентів, які не надають показники квартирних лічильників гарячої води для перевірки фактичних обсягів споживання по ним?Відповідно п. 30 Правил надання послуги з постачання гарячої води, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182 (далі Правила 1182) «Виконавець періодично не менше одного разу на рік у порядку, визначеному у договорі, проводить контрольне зняття показань вузлів розподільного обліку гарячої води у присутності споживача або його представника. Результати контрольного зняття показань вузлів розподільного обліку гарячої води є підставою для здійснення перерозподілу обсягу спожитої послуги та проведення перерахунку із споживачем»Згідно п. 32 Правил 1182 «У разі недопущення споживачем (його представником) виконавця або іншої особи, що здійснює розподіл обсягів послуги, до відповідного вузла обліку для зняття показань або в разі ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцю або іншій особі, яка здійснює розподіл обсягів послуги, показань відповідного вузла обліку, якщо такі показання згідно із законом або договором зобов’язаний знімати споживач, для цілей комерційного або розподільного обліку виконавцем протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем послуги за попередні 12 місяців, а у разі відсутності такої інформації – за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 діб.»Відповідно Концерном «МТМ» будуть проводитись контрольні зняття показань вузлів розподільного обліку гарячої води.Яким чином буде проводитись розрахунок за послугу з постачання гарячої води, якщо не будуть встановлені загальнобудинкові вузли комерційного обліку гарячої водидо граничного терміну?Відповідно до ст. 3 Закону «Забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без оснащення таких будівель вузлами комерційного обліку відповідних комунальних послуг відповідно до вимог цього Закону».Згідно прикінцевих положень Закону «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крімпункту 1частини першої статті 14, який набирає чинності з 1 серпня 2020 року».Відповідно до п. 1 ст. 14 «За порушення законодавства у сфері забезпечення оснащення будівель вузлами обліку теплової енергії, гарячої чи питної води, а також періодичної повірки вузлів комерційного обліку на суб’єктів господарювання – операторів зовнішніх інженерних мереж накладається штраф»Для уникнення даної ситуації Концерном «МТМ» планується встановлення комерційних приладів обліку у строк визначений законодавством.У разі якщо власник (співвласники) будівлі не дає згоди або створює перешкоди встановленню вузла комерційного обліку в місцях вводу зовнішніх інженерних мереж у будівлю, оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана (приєднується) будівля, може вимагати встановлення судом сервітуту щодо частини будівлі, в/на якій обладнується вузол комерційного обліку, для встановлення та обслуговування такого вузла обліку.Відповідно, у разі перевищення строків встановлення комерційних приладів обліку з вини власника(співвласника) будівлі, усі витрати, в тому числі штрафи та встановлення сервітуту, буде покладено на власника(співвласника) будівлі.Чи буде розробка з боку Концерну «МТМ» типових проектів на встановлення загальнобудинкових вузлів комерційного обліку гарячої води?Згідно Закону України«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнання інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється відповідно до проектної документації з дотриманням будівельних норм і правил у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.Проектна документація має бути виготовлена індивідуально для кожного житлового будинку в повному обсязі та згідно чинних нормативних документів включати: розрахунок витрати гарячої води, опис прийнятих до установки засобів вимірювання, контрольно – вимірювальних приладів, вимоги до встановлення, монтажу та експлуатації приладів; принципову схему розміщення вузла обліку з прив’язкою до конкретного приміщення, монтажну схема вузла обліку схему автоматизації, диспетчеризації тощо.Чи можливе встановлення багатотарифних комерційних приладів обліку гарячої води?Згідно Правил 1182 визначено, що одиницею виміру обсягу спожитої споживачем гарячої води є куб. метр.Вимоги до засобів обліку гарячої води визначені чинними нормативно-правовими документами, а саме: Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163, ДСТУ ЕN 14154, ДСТУ 3580.До експлуатації може бути прийнятий любий засіб обліку, що відповідає вимогам зазначених нормативно-правових документів та який має бути внесеним до Держреєстру України затверджених типів засобів вимірювальної техніки з діючою відміткою про проведення повірки в паспорті приладу обліку.Додатком 3 Технічного регламенту встановлено, що для вимірювання об’єму чистої холодної або гарячої води для побутових потреб та комерційного обліку, застосовуютьсялічильники води.Для вимірювання спожитого обсягу води з одночасним контролем якості її підігріву до останнього часу використовувались наступні лічильники гарячої води· лічильник води 4-х тарифний електронний ЛВ-4Т;· лічильник води багатотарифний «АРХИМЕД» .Зазначені лічильники призначені для вимірювання всього обсягу води, що протікає через лічильник, а також температури води, що протікає по трубопроводу гарячого водопостачання, з подальшим обрахуванням і занесенням обсягу спожитої гарячої води в відповідну тарифну клітинку, виходячи з реальної температури води.Але вказані лічильники випускаються тільки діаметром 15мм та можуть бути застосовані для визначення спожитого обсягу гарячої води окремою квартирою (приміщенням).Концерн не володіє інформацією щодо аналогічних засобів обліку, який може бути застосованим як загально будинковий засіб обліку.Хочемо звернути увагу, що на сьогодні зазначені типи лічильників не внесені до Держреєстру України затверджених типів засобів вимірювальної техніки.