Умови оплати праці керівника

Умови оплати праці визначаються чинним законодавством України. Тривалість основної та додаткових відпусток Керівника визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством України. За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з діючих вимог законодавства України щодо умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на комунальній власності, а саме:

1) посадового окладу;

2) премії в розмірі до 50 % від посадового окладу в розрахунку на місяць. Фактичне нарахування премії здійснюється щоквартально згідно з діючим Положенням про преміювання керівників підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.