Фінансовий звіт за 2021 рік

- Фінансова звітність за 1 квартал 2021 року

- Звіт про виконання фінплану 1 квартал 2021

- Пояснювальна записка до звіту про виконання фінплану за 1 квартал 2021

- Фінансова звітність за 1 півріччя 2021 року

- Фінансова звітність за 9 місяців 2021 року

- Звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2021 року

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Звіт про власний капітал

Звіт про виконання фінансового плану за рік 2021