Фінансовий звіт за 2019 рік

- Ф-1 Баланс 1кв.2019

- Ф-1 Баланс (трансформований) 2018

- Ф-2 Звіт про фін.результати 1кв.2019

- Ф-3 Звіт про рух грош.коштів 1кв.2019

- Ф-4 Звіт про власний капітал 1кв.2018

- Ф-4 Звіт про власний капітал 1кв.2019

- Звіт незалежного аудитора щодо фін.звітності за 2018 рік

- Примітки до фін.звітності за 1кв.2019 сторінки 1-25

- Примітки до фін.звітності за 1кв.2019 сторінки 26-50