Фінансовий звіт за 2018 рік

- Звіт про фінансовий стан на 31.03.18 р. (Ф1)

- Звіт про сукупний дохід за 1 квартал 2018 р. (Ф-2)

- Баланс за 1_е півріччя 2018р. (Ф1)

- Финаснові результати за 1_е півріччя 2018р. (Ф-2)

- (Ф1) Звіт про фінансовий стан на 30.09.18р.

- (Ф2) Звіт про сукупний дохід за 9 місяців 2018р.