Фінансовий звіт за 2017 рік

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 31.03.17р.; (Ф2) Звіт про сукупний дохід за 1 квартал 2017р.

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 30.07.17р.;(Ф2) Звіт про сукупний дохід за 1 півріччя 2017р.

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 30.09.17р.;(Ф2) Звіт про сукупний дохід за 9 місяців 2017р.

Звіт про фінансовий стан Ф-1 за 2017р.

Звіт про сукупний дохід Ф-2 за 2017 рік

Звіт про рух грошов.коштів Ф-3 за 2017р.

Звіт про власний капітал Ф-4 за 2017р.

Примітки Ф-5 за 2017р

Додаток до приміток Ф-6 за 2017р.

Уточнена фінансова звітність за 2017 рік