Фінансовий звіт за 2015 рік

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 31.12.15р.

(Ф2) Звіт про сукупний дохід за 2015 р.

(Ф3) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.

(Ф4) Звіт про власний капітал за 2015 р.

(Ф5) Примітки до річної фінансової звітності за 2015 р.

(Ф6) Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” за 2015р.

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 30.09.15 р.;(Ф2) Звіт про сукупний дохід за 9 місяців 2015р.

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 30.06.15 р.;(Ф2) Звіт про сукупний дохід за 1 півріччя 2015р.

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 31.03.15 р.;(Ф2) Звіт про сукупний дохід за 1 квартал 2015р.