Фінансовий звіт за 2014 рік

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 31.12.14р.;(Ф2) Звіт про сукупний дохід за 2014р.;(Ф3) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014р.;(Ф4) Звіт про власний капітал за 2014р.;(Ф5) Примітки до річної фінансової звітності за 2014р.;(Ф6) Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” за 2014р.

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 30.09.14р.

(Ф2) Звіт про сукупний дохід за 9 місяців 2014р.

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 30.06.14р.

(Ф2) Звіт про сукупний дохід за 1 півріччя 2014р.

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 31.03.14р.

(Ф2) Звіт про сукупний дохід за 1 квартал 2014р.