Фінансовий звіт за 2022 рік

Баланс за 1 квартал 2022 року

Звіт про виконання фінплану 1 квартал 2022

Звіт про фін.результати за 1кв.2022

Звіт про рух грошових коштів за 1 кв.2022

Звіт про власний капітал за 1 кв.2022

Звіт про виконання фінансового плану за 1півріччя 2022року

Баланс за 1 півріччя 2022 року

Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2022 року

Звiт про рух грошових коштiв 1 півріччя 2022

Звіт про власний капітал за 1 півріччя 2022