Коментарі, роз'яснення

Двоставковий тариф


Стосовно численних запитань, що надходять до адміністрації підприємства щодо двоставкового тарифу на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Концерн «Міські теплові мережі» повідомляє.

Концерном «Міські теплові мережі» для застосування протягом опалювального періоду 2021-2022 років розраховано двоставкові тарифи на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії згідно «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869, та  на підставі Рішенням Виконавчого комітету Запорізької Міської Ради від 11.10.21р №374.


Для розгляду сутності абонентської плати та двоставкового тарифу взагалі, просимо звернути увагу на деякі основні поняття.

    1. Застосування двоставкового тарифу не є введенням додаткової плати, є лише зміною формату тарифу.

Собівартість виробництва, транспортування та постачання теплової енергії складається, по-перше, з вартості палива, електроенергії, покупної теплової енергії та, по-друге, витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, з обслуговуванням обладнання, з підтриманням технологічного обладнання в робочому стані. Кількість та потужність технологічного обладнання визначена, виходячи з обсягу теплового навантаження, яке приєднане до джерела теплової енергії.
Перший вид витрат називається умовно-змінними, тобто такими, розмір яких залежить від обсягів теплової енергії, що вироблена та надана споживачам.
Другий вид витрат не залежить від обсягів теплової енергії, що вироблена та надана споживачам, тому називається умовно-постійними. Проте обсяг цих витрат залежить від кількості і потужності технологічного обладнання, яке виробляє та транспортує теплову енергію споживачам.
В періоді застосування сезонного тарифу на теплову енергію, до 01.10.2021, тобто до введення двоставкового формату тарифу, як умовно-постійні, так і умовно-змінні витрати в тарифі враховувались разом, і споживач, сплачуючи за теплову енергію, компенсував теплопостачальному підприємству одночасно дві частини витрат у складі однієї сплати.
Двоставковий формат тарифу обумовлює компенсацію підприємству двох частин витрат окремо. Тобто двома ставками.
Перша ставка.
(умовно-змінні витрати) – плата за спожиту теплову енергію, за рахунок якої здійснюються витрати на придбання лише енергоресурсів (палива, електроенергії та покупної теплової енергії). Зважаючи на те, що обсяг цих витрат залежить від обсягів теплової енергії, яка виробляється та надається споживачеві, ця ставка визначена у гривнях за одиницю теплової енергії (грн./Гкал). Тобто споживач, сплачуючи за теплову енергію на опалення за показаннями будинкового приладу обліку, сплачує лише вартість природного газу, електричної та покупної теплової енергії. Споживач сплачує за цією ставкою лише протягом опалювального періоду та розмір платежу залежить від обсягів спожитої теплової енергії.
Друга ставка
(умовно-постійні витрати) – плата за приєднане теплове навантаження, за рахунок якої здійснюються витрати, пов’язані з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, з обслуговуванням обладнання, з підтриманням технологічного обладнання в робочому стані, а також зі збутом та реалізацією теплової енергії і послуг з опалення. Зважаючи на те, що обсяг цих витрат залежить від кількості і потужності технологічного обладнання, що виробляє та транспортує теплову енергію споживачам та визначається, виходячи з обсягу теплового навантаження, що приєднане до джерела теплової енергії, ця ставка визначена у гривнях за одиницю теплового навантаження на джерело теплової енергії (грн/Гкал/годину). Тобто, споживач, сплачуючи за одиницю приєднаного теплового навантаження (абонентську плату), сплачує всі витрати, пов’язані з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової, крім енергоносіїв. Оскільки ці витрати виникають у підприємства протягом всього року, то і тариф розраховано для місячної оплати протягом року, рівними частинами в опалювальний та міжопалювальний періоди.
Сплачуючи за показаннями приладу обліку, встановленого у Вашому будинку, мешканці сплачують не за всю послугу, а лише за вартість енергоносіїв. Другу частину послуги Ви сплачуєте по другій ставці – плата за приєднане теплове навантаження (абонентська плата).

    2. Доцільність застосування двоставкового формату тарифу.


Для розуміння доцільності застосування саме двоставкового формату тарифу звертаємо Вашу увагу на те, що витрати, які компенсуються платою за спожиту теплову енергію, мають сезонний характер виникнення.
Витрати ж, які компенсуються платою за одиницю приєднаного теплового навантаження, носять постійний та регулярний характер виникнення протягом року, майже рівними частинами, за винятком витрат на підготовку технологічного обладнання до опалювального періоду, які виникають лише протягом травня-вересня кожного року.
При єдиному одноставковому форматі тарифу на опалення (який діяв до 01.08.2007) всі витрати (один платіж), незалежно від періоду їх виникнення, компенсувались підприємству-виконавцю послуги опалення рівними частинами протягом року. Таким чином, виникало кредитування споживачів підприємствами-виконавцями послуги з опалення.
При сезонному одноставкому форматі тарифу на опалення (який застосовувався до 10.10.21р.) навпаки – всі витрати (одним платежем), незалежно від періоду їх виникнення, компенсувались підприємству-виконавцю послуги лише протягом опалювального періоду. Таким чином, навпаки, споживачі кредитували підприємство-виробника послуги.
Застосування ж двоставкового формату тарифу на опалення, з одного боку, якнайкраще збалансовує періоди виникнення витрат на підприємстві з отриманням компенсації цих витрат доходами, тобто виключає усі види кредитування (сплата за послугу здійснюється в періоді отримання її споживачем), з другого боку, знижує платіжне навантаження на населення протягом опалювального періоду, адже майже четверта частина загальної вартості послуги оплачується споживачем рівними частинами протягом року (при застосуванні сезонного формату тарифу ця частина сплачувалась протягом опалювального періоду).

З повагою,

Адміністрація Концерну «Міські теплові мережі»