РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ПЛАТИ ЗА АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
НА ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

02 жовтня 2021 року на виконання вимог закону України «Про житлово-комунальні послуги» на офіційному сайті Концерн «МТМ розмістив індивідуальні договори на послугу з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Вказані договори є публічними договорами приєднання та вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги.

Умови вказаних договорів будуть застосовуватись до співвласників багатоквартирних будинків, які не прийняли рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг, які обрали форму індивідуального договору та до власників індивідуальних (садибних) житлових будинків.

Ідивідуальний договір передбачає, що виконавець зобов’язується надати послугу до зрізу будинку з наступним розподілом безпосередньо до квартири.

Плата виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання, складається з:

 • - плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного відповідно до законодавства;

 • - плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний розмір, визначений Кабінетом Міністрів України.

Звертаємо Вашу увагу на те, що на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. за №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» до тарифів на послуги не включаються витрати, пов’язані із здійсненням абонентського обслуговування у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами. Такі витрати включаються до складу плати за абонентське обслуговування, передбаченої Законом України “Про житлово-комунальні послуги”.

- ЩО ТАКЕ ПЛАТА ЗА АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЯКИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ВОНА ЗАТВЕРДЖЕНА?
- ЯКИЙ РОЗМІР АБОНПЛАТИ
- ЧИ ВСІМ СПОЖИВАЧАМ НАРАХОВУЄТЬСЯ АБОНПЛАТА?
- ЩО ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ДО АБОНПЛАТИ?
- ЗА ЧИЇ КОШТИ ПРОВОДИТЬСЯ ПОВІРКА КВАРТИРНИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ?
- НА ЯКИЙ РАХУНОК СПРЯМОВУЮТЬСЯ КОШТИ?
- ЧИ Є ВИТРАТИ НА АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НОВИМИ ДЛЯ СПОЖИВАЧА?
- ЧИ ТРЕБА ОПЛАЧУВАТИ ЗА АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИ ВІДСУТНІХ ОБСЯГАХ СПОЖИВАННЯ?
- ЯКІ НАСЛІДКИ НЕСПЛАТИ ЗА АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ?

ЩО ТАКЕ ПЛАТА ЗА АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЯКИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ВОНА ЗАТВЕРДЖЕНА?

Плата за абонентське обслуговування визначена наступними законодавчими та нормативними документами:

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 №2189 - VIII Відповідно до статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» плата за абонентське обслуговування - платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг (далі - індивідуальний договір) або за індивідуальним договором з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг (далі - індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем) (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії), що включає витрати виконавця, пов’язані з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води і теплової енергії (у разі їх наявності у будівлі споживача), крім випадків, визначених цим Законом, а також за виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонентів за індивідуальними договорами (крім обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води).

Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 №1314 - VIII Згідно із пунктом 4 статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» - періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) проводиться за рахунок плати за абонентське обслуговування - за умови укладення індивідуального договору або індивідуального договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги". Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами» від 21.08.2019 № 808.


ЯКИЙ РОЗМІР АБОНПЛАТИ?

Станом на 01.11.2021р. граничний розмір плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента складає 33,74 грн з ПДВ.

Плата за абонентське обслуговування в платіжках визначається окремо.

Плата за абонентське обслуговування не є комунальною послугою і регулюється державою тільки її граничний рівень.

Під абонентом слід розуміти споживача відповідної комунальної послуги (самостійні об’єкти нерухомого майна якого розташовані за однією поштовою адресою), з яким виконавець уклав індивідуальний договір про надання комунальних послуг або індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг.

Граничний розмір плати за абонентське обслуговування, визначений відповідно до цієї постанови, застосовується окремо за кожною комунальною послугою (постачання теплової енергії; постачання гарячої води) виконавцями послуг, що нараховують плату за абонентське обслуговування згідно з відповідними договорами.

Плата розраховується та затверджується внутрішнім наказом по підприємству за фактичними витратами виконавцем комунальної послуги.

Розмір плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента на місяць для споживачів Концерну «МТМ» станом на 01.11.21р. становить

за індивідуальними договорами на послуги з постачання теплової енергії – 28,02 грн. ПДВ за наявності вузлів комерційного обліку, 17,76 грн з ПДВ при відсутності вузлів комерційного обліку.

за індивідуальними договорами на послуги з постачання гарячої води – 27,63 грн. ПДВ за наявності вузлів комерційного обліку, 14,83 грн з ПДВ при відсутності вузлів комерційного обліку.

ЧИ ВСІМ СПОЖИВАЧАМ НАРАХОВУЄТЬСЯ АБОНПЛАТА?

Абонплата не нараховується споживачам багатоквартирних будинків, які визначилися з моделлю договору і обрали договірні відносини за колективним договором. А також вразі якщо співвласники прийняли рішення відключатися будинком від систем (мереж) постачання теплової енергії/гарячої води відповідно до Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Мінрегіону від 26 липня 2019 р. № 169.


ЩО ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ДО АБОНПЛАТИ?

Вона включатиме, зокрема:

 • - обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води і теплової енергії (у разі їх наявності у будівлі споживача);
 • - друк та доставку квитанцій;
 • - абонентський супровід;
 • - звірку даних, виготовлення довідок на продаж, відчуження майна;
 • - інформування управлінь соціального забезпечення;
 • - стягнення плати за надані комунальні послуги

ЗА ЧИЇ КОШТИ ПРОВОДИТЬСЯ ПОВІРКА КВАРТИРНИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ?

Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку

НА ЯКИЙ РАХУНОК СПРЯМОВУЮТЬСЯ КОШТИ?

Кошти споживачами сплачуються на один банківський рахунок разом з послугами. Розрахунковим періодом для оплати є календарний місяць. Термін оплати аналогічний послугам – до кінця календарного місяця, наступного за розрахунковим. Слід врахувати, що оплата послуг вноситься споживачем виконавцю щомісяця однією сумою в порядку та розмірах, визначених договором. При цьому виконавець забезпечує деталізацію інформації щодо структури плати у рахунках споживачів. У разі коли споживач вніс плату виконавцю за розрахунковий період не в повному обсязі або більшому, ніж зазначено в рахунку, обсязі, виконавець здійснює зарахування коштів згідно з призначенням платежу. За відсутності призначення платежу — у такому порядку:

в першу чергу — в рахунок плати за послугу;

в другу чергу — в рахунок плати за абонентське обслуговування.


ЧИ Є ВИТРАТИ НА АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НОВИМИ ДЛЯ СПОЖИВАЧА?

Ні. Раніше ці витрати (окрім витрат на обслуговування вузлів комерційного обліку) включалися до тарифу на послуги і розповсюджувалися на усіх користувачів послуг в багатоквартирному житловому будинку. До введення в дію нового Закону України «Про житлово-комунальні послуги» №2189 тариф, який застосовувався в багатоквартирному будинку, на послуги з централізованого опалення був більшим на 7,794 грн/Гкал, ніж тариф що застосовувався за колективними договорами (1481,07 грн/Гкал (Постанова НКРЕКП 1763 від 10.12.18 – 1473,276 грн/Гкал(Постанова НКРЕКП 1724 від 10.12.18) = 7,794 грн/Гкал).


ЧИ ТРЕБА ОПЛАЧУВАТИ ЗА АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИ ВІДСУТНІХ ОБСЯГАХ СПОЖИВАННЯ?

Так. Перелік послуг, які включені до абонплати не залежить від спожитих послуг. Працівники абонентського відділу зобов’язані щомісяця забезпечити споживачу друк та доставку квитанцій, абонентський супровід, звірку даних, виготовлення довідок, інформування управління соціального забезпечення за потреби та збір коштів.

Вказане підтверджено Правилами надання послуг: Споживач не звільняється від плати за абонентське обслуговування у разі відсутності фактичного споживання ним послуги або у разі відключення (відокремлення) його квартири або нежитлового приміщення від мереж (систем) централізованого теплопостачання та постачання гарячої води.


ЯКІ НАСЛІДКИ НЕСПЛАТИ ЗА АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ?

Оплата не в повному обсягу наданих послуг виконавцем послуг (включаючи плату за абонентське обслуговування) призведе до виникнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, за яку, згідно законодавства передбачено:

  • - обмеження / припинення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
  • - нарахування пені, інфляційних та річних втрат підприємства;
  • - стягнення заборгованості в судовому порядку;
  • - відмові в наданні субсидій та пільг.