Публічні договори приєднання

02.10.2021 Концерн «Міські теплові мережі» оприлюднив на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та на власному офіційному веб-сайті індивідуальний договір про надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що є публічним договором приєднання.23.11.2021 року Постановою Кабінету Міністрів України №1209 від 10.11.2021 року Про деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у зв’язку із зміною ціни природного газу внесено зміни до Типового індивідуального договору про надання послуги з постачання теплової енергії та  Типового індивідуального договору про надання послуги з постачання гарячої води:


На виконання Рішення Запорізької міської ради від 27.07.2022 № 43 «Про врегулювання питань надання послуги з постачання гарячої води в місті Запоріжжі» та керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», «Правилами надання послуги з постачання гарячої води», «Правилами надання послуги з постачання теплової енергії» з урахуванням статі 652 Цивільного кодексу України Концерн «МТМ» 01.09.2022 оприлюднив на власному офіційному веб-сайті угоду про розірвання індивідуального договору про надання послуги з постачання гарячої води та змінену редакцію індивідуального договору про надання послуги з постачання теплової енергії.


Плата виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання, складається з:
- плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного відповідно до законодавства;
 
- плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний розмір, визначений Кабінетом Міністрів України.
Публічні договори приєднання про надання комунальних послуг застосовуються до:
- всіх власників (користувачів) житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків які не обрали модель договірних відносин з Концерном;

- всіх власників (користувачів) житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків які обирали індивідуальні договори без обслуговування внутрішньо будинкових систем

- власників індивідуальних (садибних) житлових будинків;
 
- споживачів у двоквартирних будинках та в інших будівлях, приміщення в яких є самостійними об’єктами нерухомого майна
Такі договори вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги.
Раніше укладені договори з Концерном «МТМ» достроково припиняються з дати набрання чинності нових договорів, але припинення (втрата чинності) дії раніше укладеного договору не звільняє сторони від виконання зобов’язань за цим договором та від відповідальності за порушення його умов.

Особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку

У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем комунальної послуги відповідний договір, з ними укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання.
За рішенням співвласників багатоквартирного будинку, прийнятим відповідно до закону укладається договір про надання комунальних послуг, а саме:
1) індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем (ГВП, ТЕ), як що укладається кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно, за умови що співвласники прийняли рішення про вибір відповідної моделі організації договірних відносин та дійшли згоди з виконавцем комунальної послуги щодо розміру плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;
 
2) колективний договір (ГВП, ТЕ), що укладається від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою;
 
3) договір про надання комунальних послуг з колективним споживачем (ГВП, ТЕ), що укладається з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір.
Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначених цією частиною, за кожним видом комунальних послуг. У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.

У разі прийняття співвласниками багатоквартирного будинку рішення про обрання моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги необхідно повідомити виконавця комунальних послуг про прийняте рішення за два місяці до запланованої дати укладення договору. Виконавець зобов’язаний укласти договори про надання комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин. Раніше укладений із таким виконавцем договір про надання комунальної послуги достроково припиняється з дати набрання чинності новим договором, укладеним із співвласниками, але припинення (втрата чинності) дії раніше укладеного договору не звільняє сторони від виконання зобов’язань за цим договором та від відповідальності за порушення його умов.