• Питання 1 До чого приводять випадки самовільного втручання в системи опалення житлових будинків (встановлення самовільних міні ІТП)?

  Відповідь:
  Ефективність водяних систем теплопостачання значною мірою визначається схемою приєднання абонентського вводу, який є сполучною ланкою між зовнішніми тепловими мережами та внутрішньо будинковими споживачами теплоти.
  Розглянемо випадок самовільного втручання в існуючий тепловий вузол житлового будинку. Наприклад, після існуючого елеваторного вузла на внутрішній системі опалення будинку встановлено перемичку з насосом та автоматику з погодозалежним регулюванням.
  1. Згідно п.16.7.2 ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі» заборонено приєднувати систему опалення до теплової мережі через елеватор у поєднанні з автоматичним регулятором теплового потоку. Хочемо звернути увагу, що згідно п.6.1.10 ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» автоматичне регулювання теплового потоку системи опалення за погодними умовами слід здійснювати регулятором теплового потоку, забезпечуючи наближену до лінійної залежність теплового потоку від рівня керуючого сигналу.
  2. Існуючий гідроелеватор, який за своїм призначенням є водоструменевим насосом та забезпечує циркуляцію теплоносія (постійну витрату) у внутрішній системі опалення, не передбачає встановлення паралельно ще одного змішувального насосу.
  3. Проведені самовільні втручання в системи опалення житлових будинків порушують режим роботи теплових мереж та призводять до нераціонального використання теплової енергії, а саме до завищення температури зворотного теплоносія, що повертається в тепломережу, відносно температурного графіка, чим порушуються вимоги п.6.2.1 «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» та п.6.1.13 ДБНВ.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».

  З вищенаведених фактів, Концерн «Міські теплові мережі» не може гарантувати мешканцям житлового будинку, з якими укладені індивідуальні договори на теплопостачання, надання якісної послуги з теплопостачання в повному обсязі.
  Конструктивні і принципові зміни устаткування тепловикористовувальних установок під час ремонтів можуть допускатися тільки відповідно до затвердженого проекту та відповідно до технічних умов Концерну «МТМ». Технічні умови, видані теплопостачальною організацією, виступають у ролі технічного завдання, їх виконання є обов’язковими та певною мірою гарантує уникнення типових помилок при розробці проектної документації.
  З метою підвищення надійності теплопостачання застосовуються незалежні схеми приєднання систем опалення. При цій схемі приєднання система опалення споживачів відокремлена від виробника тепла за рахунок застосування гідравлічно ізольованих контурів, що захищає систему опалення від підвищених тисків та коливань тиску у зовнішній тепловій мережі. «Гідравлічне відокремлення» внутрішньо будинкової системи опалення від зовнішньої теплової мережі, виконується за допомогою теплообмінника та захищає внутрішньо будинкові установки від завищеного або заниженого тиску в зовнішніх теплових мережах, від можливого руйнування нагрівальних приладів або спорожнення внутрішніх систем опалення.
  Окрім цього, застосування незалежних схем приєднання споживачів дозволяє змінити гідравлічний режим зовнішніх теплових мереж на більш економічний, скоротити витрати палива і електроенергії на виробництво та транспортуванння тепла, знизити витрати на експлуатацію котелень і теплових мереж і, як наслідок, стримати зростання тарифів на теплову енергію та зменшити фінансове навантаження на кожного споживача теплової енергії міста Запоріжжя.
 • Питання 2 Як можна відключитися від системи постачання гарячої води?

  Відповідь:
  Порядок відключення споживачів від систем постачання гарячої води регламентується Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 № 169 «Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води» (надалі - Порядок).
  Відповідно до положень Порядку орган місцевого самоврядування своїм рішенням створює та затверджує склад постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (далі - Комісія).
  Згідно затвердженого Порядку рішення щодо відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків, від ЦО та/або ГВП приймається органом місцевого самоврядування відповідно до законодавства за письмовою заявою власника (співвласників) такої будівлі, в тому числі житлового будинку, з урахуванням рішення Комісії.
  З метою впорядкування питань, відключення споживачів від систем (мереж) постачання гарячої води на території міста Запоріжжя, керуючись Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», Порядком відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 липня 2019 року N 169 виконавчий комітет Запорізької міської ради, Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.09.2020 р. № 385, зі змінами внесеними Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.11.2020 р. № 468, створено постійно діючу комісію для розгляду питань, щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води на території міста Запоріжжя та затверджено Положення про роботу Комісії.
  Послідовність дій з реалізації прав власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків, щодо відключення
  від гарячого водопостачання (ГВП)


  1. Прийняття власником (співвласниками) будівлі, в тому числі житлового будинку, рішення щодо відключення будівлі/будинку від мереж (систем) ГВП.
  Прийняття рішення щодо відключення багатоквартирного житлового будинку від мереж (систем) ГВП, відповідно до вимог закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (далі – Закон), належить до повноважень зборів співвласників будинку. Згідно статті 10 Закону рішення щодо відключення будинку від мереж (систем) централізованого постачання комунальних послуг вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.
  Рішення зборів співвласників оформляється протоколом. Форма Протоколу затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 25.08.2015 № 203 (зразок оформлення протоколу додається).
  2. Власник (співвласники) будівлі, в тому числі житлового будинку, подає (подають) до виконавчого комітету Запорізької міської ради або до Концерну «МТМ» заяву про відключення будівлі/будинку від ГВП, яка складається в довільній формі із зазначенням причини відключення.
  Для багатоквартирного будинку до заяви додатково додається протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку (витяг із протоколу) про ухвалене співвласниками рішення та зазначаються особи, уповноважені представляти інтереси співвласників у вирішенні питань щодо відключення багатоквартирного будинку.
  3. Заява про відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від ГВП передається на розгляд Комісії.
  4. Комісія на найближчому засіданні розглядає заяву про відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від ГВП.
  Рішення Комісії оформлюється протоколом та має рекомендаційний характер.
  Комісія передає рішення до органу місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів із дня його прийняття. Копія рішення Комісії надається заявникові.
  5. Орган місцевого самоврядування на найближчому засіданні за участі заявника чи його уповноваженого представника приймає відповідно до законодавства рішення щодо відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від ГВП з урахуванням рекомендацій Комісії. Копія рішення органу місцевого самоврядування надається заявникові.
  Рішення органів місцевого самоврядування можуть бути оскаржені в судовому порядку.
  6. Після виконання робіт із відключення будівлі від ГВП складається акт про відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від зовнішніх інженерних систем (мереж) постачання гарячої води - по одному примірнику для власника/представника співвласників, виконавця відповідної комунальної послуги, оператора зовнішніх інженерних. Такий акт підписується усіма присутніми під час відключення сторонами: власником/представником співвласників, виконавцем відповідної комунальної послуги, оператором зовнішніх інженерних мереж).
  7. Після підписання акта виконавець відповідної комунальної послуги повідомляє власника (співвласників) про перегляд умов або розірвання договору про надання відповідної комунальної послуги.
  Зразок оформлення протоколу
 • Питання 3 Які вимоги до комерційних вузлів обліку гарячої води?

  Відповідь:
  Відповідно до п.1 ст.3 Закону «Оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється відповідно до проектної документації з дотриманням будівельних норм і правил у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
  Згідно «Порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 09.08.2018р. № 206 (далі – Порядок №206), вузлами комерційного обліку обладнуються усі вводи зовнішніх інженерних мереж у житлових та нежитлових будівлях. Вузол комерційного обліку встановлюється на стороні споживача на межі майнової належності у точці приєднання (вводу) до зовнішніх інженерних мереж відповідних внутрішньобудинкових інженерних систем будівлі.
  Межею майнової належності між Концерном «МТМ» та власником/співвласниками житлових будинків є зовнішня стіна будівлі. Тобто вузол обліку має бути встановлено у приміщенні, що розташоване якомога ближче до точки приєднання до зовнішніх інженерних мереж. При цьому зазначене приміщення повинно відповідати вимогам п.14 Порядку №206, а саме:
  • - наявність освітлення в приміщенні;
  • - захищеність від несанкціонованого доступу;
  • - відповідність державним санітарним нормам (зокрема, відсутність комах, залишків тварин, витоків каналізаційних стоків, сторонніх предметів, які захаращують приміщення, сміття);
  • - захищеність від підтоплення;
  • - для лінії електроживлення приміщення - наявність окремого автоматичного вимикача.
  • - для лінії електроживлення приміщення - наявність окремого автоматичного вимикача.

  Технічні вимоги до вузла комерційного обліку:
  Вузол комерційного обліку послуг з постачання гарячої води повинен складатися із:
  • - засобу вимірювальної техніки (далі - лічильник), призначеного для вимірювання об’єму гарячої води, відповідати Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163, ДСТУ ЕN 14154, ДСТУ 3580, та має бути внесеним до Держреєстру України затверджених типів засобів вимірювальної техніки з діючою відміткою про проведення повірки в паспорті приладу обліку (до закінчення терміну дії повірки має залишатися не менше половини міжповірочного інтервалу)
  • - запірної трубопровідної арматури;
  • - фільтра або іншого обладнання для очищення води;
  • - контрольних засобів вимірювальної техніки тиску і температури;
  Вузол комерційного обліку повинен забезпечувати дистанційну передачу даних за технологією LoRaWAN.
  У вузлах комерційного обліку має бути передбачено джерело автономного живлення або можливість відокремленого живлення 220 В від щита електроживлення будівлі.
  Вузол комерційного обліку послуг з постачання гарячої води повинен відповідати наступним вимогам:
  • - лічильниками води слід встановлювати на прямих ділянках подавального та циркуляційного (за наявності) трубопроводів гарячого водопостачання. При цьому, слід витримати довжини прямих ділянок до і після лічильників, не допускати: порушення цілісності труби, встановлення запірної арматури, будь-яких пристроїв, зварних і фланцевих з’єднань на прямих ділянках трубопроводу (до і після лічильників)
  • - лічильник гарячої води повинен мати:
   • • антимагнітний захист та/або датчик використання магніту з дистанційною передачею сигналу про втручання в роботу приладу; захист від сторонніх втручань;
   • • ступінь захисту від зовнішніх факторів не нижче IP65;
   • • повністю герметичний рахунковий механізм для виключення можливості попадання вологи (конденсату), всі складові частини вузла обліку повинні бути захищені від корозії;
   • • міжповірочний інтервал повинен складати не менше 4 років, термін експлуатації – не менше 12 років.
  Обрані вимірювальні прилади повинні забезпечувати роботу вузла обліку у всьому діапазоні експлуатаційних витрат та забезпечувати метрологічну точність вимірювань у будь-яких режимах роботи тепловикористовувальних установок в будь-який час.
  Вузол обліку ГВП приймається до комерційного обліку тільки після встановлення зв’язку з сервером Концерну «МТМ» з відображенням даних.
  Монтаж приладу обліку виконується у горизонтальному положенні, відповідно до вимог «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж». Місце установки приладів обліку повинно гарантувати їх експлуатацію без можливих технічних пошкоджень. Спосіб установки вузла обліку повинен забезпечувати безперешкодний доступ до всіх пристроїв, що входять в його комплект, з метою контролю працездатності, пломбування, обслуговування, демонтажу на чергову повірку.
  Проектна документація повинна бути розроблена відповідно до діючих нормативних документів. Проектування вузла обліку має виконувати організація, що має в своєму складі фахівців з кваліфікаційним сертифікатом відповідного напрямку; монтаж і налагодження приладів обліку виконує організація, що має ліцензію регіонального центру з ліцензування.
  Довідково повідомляємо, що відповідно Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.10.2018 № 270 «Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік» одним з документів, який необхідно надати теплопостачальній організації перед прийняттям вузла комерційного обліку на абонентський облік є копія проектної документації на встановлення вузла обліку.
  У разі виявлення не дотримання вимог нормативних актів, Концерн «МТМ» має право відмовити у прийнятті на абонентський облік комерційного вузла обліку.

 • Питання 4 Чи можна відмовитись від обладнання будинку вузлом комерційного обліку або відтермінувати його встановлення ?"

  Відповідь:
  Відповідно до п. 2 ст. 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі Закон) «Забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без оснащення таких будівель вузлами комерційного обліку відповідних комунальних послуг відповідно до вимог цього Закону».
  За порушення законодавства у сфері забезпечення оснащення будівель вузлами обліку теплової енергії, гарячої чи питної води Законом та Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено накладення штрафів на операторів зовнішніх інженерних мереж та громадян у значних розмірах.
  Концерн «МТМ» вважає обов’язковим дотримання вимог законодавства, щодо встановлення комерційних приладів обліку у строк визначений законодавством, для уникнення порушень.
  Необхідно звернути увагу, що в Закон не внесено змін щодо перенесення строків оснащення будівель вузлами обліку теплової енергії, гарячої чи питної води.
  Відповідно до ст. 3 Закону у разі якщо протягом двох місяців з дня отримання повідомлення власник (співвласники) не повідомив оператора зовнішніх інженерних мереж про намір погодити з ним відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку або про намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку, а також у разі якщо власник (співвласники) повідомив про намір погодити відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку або про намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку, але не зробив цього протягом чотирьох місяців з дня повідомлення оператором про намір встановити вузли комерційного обліку, оснащення будівлі вузлами комерційного обліку здійснює оператор зовнішніх інженерних мереж.
  Відповідно, у разі перевищення строків встановлення комерційних приладів обліку з вини власника (співвласника) будівлі, витрати оператора зовнішніх інженерних мереж, у т.ч. за встановлення сервітуту, буде покладено на власника (співвласника) будівлі, а також може бути застосовано відповідальність у вигляді штрафу.
  З урахуванням зазначеного, необхідно обладнати будівлі вузлами комерційного обліку в установлений законодавством порядок та термін.

 • Питання 5 Як будуть проводитись нарахування на квартири, які мають встановлений і повірений квартирний лічильник гарячої води, але користуються виключно водонагрівачем і відповідно подають щомісяця нульові показання, як на них буде проводитися розподіл небалансу між показниками загальнобудинкового вузла обліку гарячої води та суми показників за квартирними приладами обліку гарячої води?

  Відповідь:
  Нарахування буде проводитись відповідно укладених договорів та відповідно до розділу ІХ «Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг» затвердженої Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 22 листопада 2018 року № 315, а саме «Обсяги небалансу гарячої води (Vн.балГВП) та обсяги спожитої гарячої води, визначені як сума показань вузлів розподільного обліку у будівлі, де усі приміщення, до яких постачається гаряча вода, оснащені вузлами розподільного обліку, розподіляються пропорційно до обсягу споживання. Такий небаланс гарячої води визначають як різницю між визначеним за показаннями приладу обліку загального обсягу спожитої гарячої води у будівлі або розрахунковим методом згідно з розділами I, XI цієї Методики та між сумарним обсягом спожитої/витраченої гарячої води за показаннями вузлів розподільного обліку у приміщеннях та вузла розподільного обліку на відгалуженні трубопроводу з водорозбірною арматурою для відбору води на загальнобудинкові потреби».
  «За рішенням співвласників будівлі застосовується інший принцип розподілу за одним з варіантів:
  • • пропорційно до площі ванних кімнат / санвузлів для нежитлових приміщень;
  • • пропорційно до кількості стояків гарячого водопостачання, що проходять через приміщення споживачів;
  • • пропорційно до кількості санітарно-технічного обладнання, яким у приміщенні здійснюється водорозбір гарячої води від внутрішньобудинкової системи ГВП;
  • • пропорційно до кількості осіб у приміщенні, яким надається комунальна послуга з постачання теплової енергії та водопостачання для ГВП.
  У такому разі співвласники будівлі надають виконавцю комунальної послуги або виконавцю розподілу всі вихідні дані для застосування обраного принципу розподілу.»

 • Питання 6 Чи буде здійснюватися зняття контрольних показань приладів обліку абонентів, які не надають показники квартирних лічильників гарячої води для перевірки фактичних обсягів споживання по ним?

  Відповідь:
  Відповідно п. 30 Правил надання послуги з постачання гарячої води, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182 (далі Правила 1182) «Виконавець періодично не менше одного разу на рік у порядку, визначеному у договорі, проводить контрольне зняття показань вузлів розподільного обліку гарячої води у присутності споживача або його представника. Результати контрольного зняття показань вузлів розподільного обліку гарячої води є підставою для здійснення перерозподілу обсягу спожитої послуги та проведення перерахунку із споживачем»
  Згідно п. 32 Правил 1182 «У разі недопущення споживачем (його представником) виконавця або іншої особи, що здійснює розподіл обсягів послуги, до відповідного вузла обліку для зняття показань або в разі ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцю або іншій особі, яка здійснює розподіл обсягів послуги, показань відповідного вузла обліку, якщо такі показання згідно із законом або договором зобов’язаний знімати споживач, для цілей комерційного або розподільного обліку виконавцем протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем послуги за попередні 12 місяців, а у разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 діб.»
  Відповідно Концерном «МТМ» будуть проводитись контрольні зняття показань вузлів розподільного обліку гарячої води.

 • Питання 7 Яким чином буде проводитись розрахунок за послугу з постачання гарячої води, якщо не будуть встановлені загальнобудинкові вузли комерційного обліку гарячої води до граничного терміну?

  Відповідь:
  Відповідно до ст. 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» «Забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без оснащення таких будівель вузлами комерційного обліку відповідних комунальних послуг відповідно до вимог цього Закону».
  Згідно прикінцевих положень Закону «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 частини першої статті 14, який набирає чинності з 1 серпня 2022 року».
  Відповідно до п. 1 ст. 14 «За порушення законодавства у сфері забезпечення оснащення будівель вузлами обліку теплової енергії, гарячої чи питної води, а також періодичної повірки вузлів комерційного обліку на суб’єктів господарювання - операторів зовнішніх інженерних мереж накладається штраф»
  Для уникнення даної ситуації Концерном «МТМ» планується встановлення комерційних приладів обліку у строк визначений законодавством.
  У разі якщо власник (співвласники) будівлі не дає згоди або створює перешкоди встановленню вузла комерційного обліку в місцях вводу зовнішніх інженерних мереж у будівлю, оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана (приєднується) будівля, може вимагати встановлення судом сервітуту щодо частини будівлі, в/на якій обладнується вузол комерційного обліку, для встановлення та обслуговування такого вузла обліку.
  Відповідно, у разі перевищення строків встановлення комерційних приладів обліку з вини власника(співвласника) будівлі, усі витрати, в тому числі штрафи та встановлення сервітуту, буде покладено на власника(співвласника) будівлі.

 • Питання 8 Чи можливе встановлення багатотарифних комерційних приладів обліку гарячої води?

  Відповідь:
  Згідно Правил 1182 визначено, що одиницею виміру обсягу спожитої споживачем гарячої води є куб. метр.
  Вимоги до засобів обліку гарячої води визначені чинними нормативно-правовими документами, а саме: Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163, ДСТУ ЕN 14154, ДСТУ 3580.
  До експлуатації може бути прийнятий любий засіб обліку, що відповідає вимогам зазначених нормативно-правових документів та який має бути внесеним до Держреєстру України затверджених типів засобів вимірювальної техніки з діючою відміткою про проведення повірки в паспорті приладу обліку.
  Додатком 3 Технічного регламенту встановлено, що для вимірювання об'єму чистої холодної або гарячої води для побутових потреб та комерційного обліку, застосовуються лічильники води.
  Багатотарифні лічильники води призначені для вимірювання всього обсягу води, що протікає через лічильник, а також температури води, що протікає по трубопроводу гарячого водопостачання, з подальшим обрахуванням обсягу спожитої гарячої води, виходячи з реальної температури води.
  Але вказані лічильники випускаються тільки діаметром 15мм та можуть бути застосовані для визначення спожитого обсягу гарячої води окремою квартирою (приміщенням).
  Концерн не володіє інформацією щодо аналогічних засобів обліку, який може бути застосованим як загально будинковий засіб обліку.
  Для вимірювання спожитого обсягу води з одночасним контролем якості її підігріву до останнього часу використовувались наступні лічильники гарячої води (квартирні):
  • • лічильник води 4-х тарифний електронний ЛВ-4Т;
  • • лічильник води багатотарифний «АРХИМЕД».
  Хочемо звернути увагу, що на сьогодні зазначені типи лічильників не внесені до Держреєстру України затверджених типів засобів вимірювальної техніки.

 • Питання 9 Чому субсидії та пільги не відображаються у рахунках на сплату послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води?

  Відповідь:
  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі», з 01 жовтня 2019 року стартувала монетизація пільг та з 01 березня 2019 року діє монетизація субсидії, у зв’язку чим, в рахунках на сплату житлово-комунальних послуг вказана повна сума нарахувань за спожиті послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води без урахування знижки за пільговою категорією, а також без суми призначеної субсидії .
  Призначення пільг та субсидій виконується… відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі»
  Відповідно, у разі виникнення додаткових питань стосовно надання пільг та субсидії звертатись до районних Управлінь соціального захисту населення, за місцем проживання.

 • Питання 10 Чому проводяться коригування показів загальнобудинкового приладу обліку тепла до кінця розрахункового періоду?

  Відповідь:
  Відносини між споживачами та виконавцями послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання регулюються „Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення” затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630 (надалі – Правила №630).
  Відповідно п.14 Правил №630 – показання будинкових засобів обліку знімаються представником виконавця один раз на місяць.
  Згідно Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» розподіл між споживачами обсягу спожитих комунальних послуг здійснюється на підставі визначеного на розрахункову дату споживання обсягів комунальної послуги за відповідний розрахунковий період. Розрахунковою датою є останній день розрахункового періоду.
  У зв’язку з тим, що обробка даних потребує певного часу, зняття показань загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії фахівцями Концерну «МТМ» проводяться в останні 3-4 дні поточного місяця.
  З дати фактичного зняття показань по останній день розрахункового місяця Концерном «МТМ» проводяться коригування нарахувань, згідно фактичного споживання приладу обліку за відповідний період.
  Відповідно, якщо дата зняття показників вузлів комерційного обліку не відповідає розрахунковій даті, показники вузлів комерційного обліку коригуються на розрахункову дату, а саме останній день розрахункового періоду. Коригування проводяться з урахуванням вже фактично спожитого тепла згідно загальнобудинкового приладу обліку теплової енергії.
  Тобто велична загального споживання теплової енергії за весь опалювальний сезон буде визначена як різниця між показаннями комерційного вузла обліку на початок та на кінець опалювального сезону. Таке коригування дозволить рівномірно проводити нарахування з першого по останній день місяця.

 • Питання 11 Які відбудуться зміни після укладання нових договорів відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», який вступив в дію 01.05.2019року?

  Відповідь:
  Основні відмінності у договірних відносинах між споживачами та виконавцями послуг у зв’язку зі змінами типових форм договорів

  Правила КМУ №630

  Правила КМУ №830

  Договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг протягом одного року з дати введення в дію Закону про ЖКП від 09.11.2017 № 2189-VIII – до 01.05.2020

  Відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.

  Надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

  Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно до закону.

  Договори про надання комунальних послуг укладаються строком на один рік

  Договір на надання послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що укладається виконавцем із споживачем - фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, є договором приєднання.

  Договори можуть затверджуватися окремо для різних моделей організації договірних відносин та для різних категорій споживачів.

  Індивідуальний споживач - фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для власних потреб та з якою або від імені якої укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги;

  Колективний споживач - юридична особа, що об’єднує споживачів у будівлі та в їхніх інтересах укладає договір про надання комунальної послуги;

  Колективний договір про надання комунальних послуг – договір про надання комунальних послуг, який укладається з виконавцем комунальних послуг за рішенням співвласників (на умовах, визначених у рішенні співвласників (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками;

  Моделі організації договірних відносин:

  1) Індивідуальний договір про надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води:

  Укладається з виконавцем цих послуг (теплопостачальною організацією або суб’єктом господарювання, який є власником (або володіє і користується на інших законних підставах) теплової, тепловикористальної або теплогенеруючої установки, за допомогою якої виробляє гарячу воду, якщо споживачами не визначено іншого постачальника гарячої води ) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно.

  Відповідальність за якість комунальних послуг: Виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача.

  2) Колективний договір про надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води:

  Укладається з виконавцем цих послуг (теплопостачальною організацією або суб’єктом господарювання, який є власником (або володіє і користується на інших законних підставах) теплової, тепловикористальної або теплогенеруючої установки, за допомогою якої виробляє гарячу воду, якщо споживачами не визначено іншого постачальника гарячої води ) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою.

  Відповідальність за якість послуг: Виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

  3) Колективний споживач (ОСББ)

  Укладається з виконавцем цих послуг (теплопостачальною організацією або суб’єктом господарювання, який є власником (або володіє і користується на інших законних підставах) теплової, тепловикористальної або теплогенеруючої установки, за допомогою якої виробляє гарячу воду, якщо споживачами не визначено іншого постачальника гарячої води ) ОСББ або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

  4) Індивідуальний договір за замовчуванням (у разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали одну з моделей організації договірних відносин).

  Укладається з виконавцем цих послуг (теплопостачальною організацією) кожним співвласником з урахуванням окремих особливостей

  Відповідальність за якість послуг: Виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

  ІІІ. ЗМІНІИ У ПІДХОДАХ ЩОДО НАРАХУВАННЯ ПЛАТИ ЗА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ (в залежності від обраної моделі договірних відносин)
  Внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води включаються до плати виконавцю відповідної комунальної послуги і в рахунку відображаються окремо

  1. Плата за житлово-комунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  2. Розмір плати за комунальні послуги розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів та показань засобів обліку або за нормами, затвердженими в установленому порядку.
  У разі наявності засобів обліку оплата комунальних послуг здійснюється виключно на підставі їх показників на кінець розрахункового періоду згідно з умовами договору, крім випадків, передбачених законодавством.

  1. Плата виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором складається з:

  • плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного відповідно до законодавства;

  • плати за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;

  Плата за абонентське обслуговування – платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених цим Законом, також і витрати на обслуговування приладів - розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку.

  !!! Плата за абонентське обслуговування визначається виконавцем комунальних послуг за їх фактичними витратами у розрахунку на 1 абонента/міс., але не більше ніж граничний розмір встановлений кабінетом Міністрів України та встановлюється договором. Граничний розмір абонплати визначається окремо для кожної комунальної послуги.

  • плати за обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, які забезпечують надання такої послуги

  Обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, здійснюються виконавцем такої послуги на підставі відповідного договору із співвласниками.

  Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, здійснюється співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

  • внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води.

  Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі – Закон про облік) внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку - регулярні платежі, визначені окремо для кожної будівлі, що враховують витрати на обслуговування вузлів комерційного обліку за кожною комунальною послугою та витрати операторів зовнішніх інженерних мереж, пов’язані із встановленням, обслуговуванням або заміною вузлів комерційного обліку (за наявності).

  Зокрема відповідно до статті 3 Закону про облік розмір внесків за встановлення комерційних вузлів обліку визначається окремо для кожної будівлі. Сплата внесків розстрочується на п’ять років або на інший строк за згодою сторін.

  Відповідно до статті 6 Закону про облік розмір внесків за заміну вузлів комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі. Сплата внесків розстрочується на п’ять років або на інший строк за згодою сторін.

  Розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі із розрахунку на один рік, для складової витрат на повірку ділиться на строк міжповірочного інтервалу.

  Загальний обсяг коштів за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку розраховується операторами зовнішніх інженерних мереж. Розміри внесків для споживачів комунальних послуг та власників (співвласників) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, встановлюються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад для споживачів комунальних послуг відповідної територіальної громади.

  !!! Важливо: У разі укладення індивідуального договору про надання комунальної послуги в багатоквартирному будинку, управління яким здійснює управитель, до договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком вносяться зміни в частині зменшення кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території на суму витрат на утримання, обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги.

  2. Вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором складається із:

  • плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного та розподіленого відповідно до законодавства.

  плати уповноваженій особі, яка від їхнього імені та за їхній рахунок уклала колективний договір про надання комунальної послуги, за організацію укладення та виконання такого договору, розмір якої визначається за погодженням сторін, якщо необхідність внесення такої плати визначена договором.

  • внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води

  !!! Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

  3. У разі укладення договору про надання комунальної послуги ОСББ як колективним споживачем.

  Умови укладення та виконання такого договору, а також відносини між колективним споживачем та індивідуальними споживачами регулюються статутом такого об’єднання та рішеннями його уповноважених органів управління.

  4. До плати виконавцю комунальної послуги, у разі укладення Індивідуального договору за замовчуванням (у разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали одну з моделей організації договірних відносин) включається:

  • плата за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного та розподіленого відповідно до законодавства;

  • плата за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;

  • внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води.

  !!! Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

  !!! У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

  Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

  Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

  Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу неустойку (штраф, пеню) у порядку та розмірі, визначених законодавством або договором.


  Стосовно розміру плати за абонентське обслуговування
  Відповідно до Постанови КМУ від 21.08.19 № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами» плата за абонентське обслуговування (з урахуванням податку на додану вартість) не повинна перевищувати граничного розміру плати за абонентське обслуговування, визначеного відповідно до цієї постанови.
  Граничний розмір плати за абонентське обслуговування не залежить від кількості комунальних послуг, що надаються одним виконавцем абонентові.
  Під абонентом слід розуміти споживача відповідної комунальної послуги, з яким виконавець уклав індивідуальний договір про надання такої послуги у багатоквартирному будинку.
  Граничний розмір плати за абонентське обслуговування розраховується відповідно до законодавчо встановленого на відповідну дату розміру прожиткового мінімуму та станом на 01.01.2020р. складає 29,81 грн.
  Також слід зазначити, що нарахування за абонентське обслуговування буде здійснюватись окремо на послугу з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

 • Питання 12 Куди необхідно звертатись, якщо з крана не тече гаряча вода або відсутнє опалення

  Відповідь:
  Необхідно звернутись до «Контакт-центру «15-80» або до філії Концерну "Міські теплові мережі" відповідного району.

  Цілодобові телефони:

  Філія

  Телефон

  Філія Вознесенівського району

  063-33-45-208

  Філія Дніпровського району

  063-33-45-376

  Філія Олександрівського району

  063-33-45-158

  Філія Комунарського району

  063-33-45-305

  Філія Заводського району

  063-33-45-278

  Філія Хортицького району

  063-33-45-400

  Філія Шевченківського району

  063-33-45-471

  Концерн "Міські теплові мережі"

  222-22-60


  Гаряча вода може бути відсутня по ряду причин:
  • • планова зупинка теплових мереж на ремонтно-профілактичні роботи та випробування;
  • • ліквідація пошкоджень на теплових мережах;
  • • відсутність холодної води (ліквідація пошкоджень на мережах КП "Водоканал");
  • • аварійні роботи на внутрішньобудинкових мережах гарячого водопостачання управителем будівлі
  Опалення може бути відсутня по ряду причин:
  • • ліквідація пошкоджень на теплових мережах;
  • • аварійні роботи на внутрішньобудинкових мережах опалення управителем будівлі

 • Питання 13 Чому щороку в міжопалювальний період періодично відсутня гаряча вода?

  Відповідь:
  Згідно вимогам п.6.3.84 та 6.3.85 „Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж” затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України №71 від 14.02.2007р. зареєстрованих Міністерством України від 5 березня 2007р. за №197/13464 КОНЦЕРНОМ «МТМ» щороку в міжопалювальний період виконуються ремонтні роботи на мережах теплопостачання та випробування мереж під тиском.
  Згідно з п.6.3.86 «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» - на час проведення випробувань теплової мережі під тиском теплові пункти і системи теплоспоживання повинні бути надійно відключені.
  Згідно затвердженого графіку зупинки котельних КОНЦЕРНУ „МТМ”, для проведення планових ремонтів та випробувань мереж теплопостачання під тиском, постачання гарячої води щороку припиняється, про що КОНЦЕРН "МТМ" заздалегідь повідомляє споживачів через об’яви, розклеєні на під’їздах житлових будинків, через засоби масової інформації та інформації розміщеної на офіційному сайті КОНЦЕРНУ "МТМ" «teploseti.zp.ua» «teploseti.zp.ua» та на сайті мерії «www.meria.zp.ua».

  Відповідно до Пункту 3 «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення” затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630 Надання послуг з гарячого водопостачання здійснюється Концерном "Міські теплові мережі" постійно і безперебійно за винятком часу, необхідного для проведення, в установленому порядку, ремонтних і профілактичних робіт на обладнанні теплових мереж і джерел тепла (котелень).

 • Питання 14 Чи можна відключитися від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання Концерну „МТМ”, який порядок відключення?

  Відповідь:
  На сьогодні процедура відключення споживачів від ЦО та/або ГВП регламентується Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №169 від 26.07.2019р. «Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води» (далі – Порядок №169) та Законом України №2189-VIII від 09.12.2017р. «Про житлово-комунальні послуги».
  Діючим законодавством передбачається можливість відключення від систем ЦО та/або ГВП будівлі, житлового будинку (у тому числі, багатоквартирного будинку та будинку садибного типу з двома чи більше квартирами) за рішенням загальних зборів та за згодою власників (співвласників) житлового будинку.
  Згідно Порядку №169 власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаного до мереж ЦО та ГВП, мають право відокремити (відключити) свою квартиру чи нежитлове приміщення від ЦО та ГВП у разі, якщо на день набрання чинності Законом України №2189-VIII від 09.12.2017р. «Про житлово-комунальні послуги» не менше як половина квартир та нежитлових приміщень цього будинку відокремлена (відключена) від ЦО та ГВП, та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.
  Звертаємо увагу, що самовільне відключення від централізованого опалення не означає звільнення громадян від обов'язку оплачувати відповідну комунальну послугу у встановленому чинним законодавством порядку. Згідно листа №8/7-562 від 27.06.2008 року Міністерства з питань житлово-комунального господарства України та роз’яснення 14.11.2013 року Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в разі, якщо при відключенні приміщення від централізованого теплопостачання не було дотримано вимог вищевказаних Правил та Порядку, такі дії слід вважати самочинними та у цьому випадку нарахування плати за опалення є правомірним.

 • Питання 15 До якого числа необхідно передавати показання квартирних приладів обліку?

  Відповідь:
  Показання квартирних приладів обліку знімаються споживачем щомісяця до 25- числа і надаються виконавцю послуг.

 • Питання 16 Як визначити якість опалення приміщення?

  Відповідь:
  Відносини між виконавцями і споживачами послуг з централізованого опалення регулюються „Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. №630 (надалі - Правила).
  Згідно Правил централізоване опалення це послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у забезпеченні нормативної температури повітря у приміщеннях квартири протягом опалювального періоду. Якісним показником централізованого опалення є температура повітря в житлових приміщеннях ( за умови їх утеплення,) яка відповідає діючим нормам і правилам та складає 180С, у наріжних кімнатах – 200С.
  Для вимірювань використовують скляні ртутні або спиртові термометри, які пройшли періодичну повірку в органах стандартизації і метрології.

 • Питання 17 Как получить рассрочку в оплате услуги централизованного отопления?

  Відповідь:
  Шановні мешканці!
  Звертаємо Вашу увагу, що Постановою Кабінету Міністрів від 19.10.2016 №744 «Про зменшення фінансового навантаження на споживачів щодо оплати послуги з централізованого опалення шляхом створення умов для отримання розстрочки на оплату послуги з централізованого опалення» надана можливість споживачам послуги з централізованого опалення, що не є отримувачами субсидій на оплату даної послуги, отримати розстрочку в оплаті послуги з централізованого опалення.
  1. Комунальні витрати перевищують 15-20% сукупного сімейного доходу-оформляйте субсидію і ви її гарантовано отримаєте.
  2. Не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону? Подавайте документи- Уряд компенсує сімейні витрати за сплачені у жовтні та листопаді комунальні рахунки.
  3. Програма субсидій на Вас не поширюється? Зверніться із заявою до Концерну «МТМ» і сплачуйте за тепло рівними частинами протягом року: 50% -в опалювальний період, 50%-у міжопалювальний.

  Зразок заяви завантажити тут або тут(pdf).

  roztrochka
 • Питання 18 Що робити, якщо виникли борги за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання?

  Відповідь:
  Відповідно до Житлового кодексу, кожен власник нерухомого майна зобов’язаний своєчасно вносити плату за житло і комунальні послуги. Цей обов’язок виникає відразу після реєстрації права власності на житлове приміщення. Більш того, не має значення проживає власник квартири (будинку) чи ні. Якщо ви господар житла — зобов’язані за нього сплатити.
  Якщо споживач має заборгованість за житлово-комунальні послуги і відмовляється сплатити в добровільному порядку або укласти договір реструктуризації, то така заборгованість стягується в судовому порядку. При цьому судовий процес проходить в «спрощеному» порядку (ст. 95 Цивільного процесуального кодексу) шляхом видачі судового наказу, без виклику боржника.
  Крім того, відповідно до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України, кредитор має право вимагати сплату заборгованості з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від суми боргу.
  Невиконання боржником вимог судового наказу може призвести до арешту рухомого та нерухомого майна з подальшою їх реалізацією (ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження»).
  Для того, щоб скористатися правом на реструктуризацію заборгованості, необхідно укласти з Концерном «Міські теплові мережі» договір про реструктуризацію, згідно з якими буде проводитися щомісячне рівномірне погашення заборгованості та своєчасна сплата поточних платежів за поточні нарахування. Для цього необхідно:
  • — належним чином оформлена заява на укладання договору про реструктуризацію заборгованості;
  • — копія паспорта чи документа, що його замінює (всі заповнені сторінки)/ID-картки;
  • — копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (ІПН);
  • — копія правовстановлюючого документа на квартиру або витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • — копія довіреності, якщо договір укладатиме уповноважена особа.
  Для укладення договору про реструктуризацію можна звернутися листом, надіславши на поштову адресу Концерну «Міські теплові мережі» заяву та необхідні документи. Або надіслати скан-копії (фото) заяви та необхідних документів на електронну адресу zvernennya@teploseti.zp.ua зазначивши прізвище, ім’я по-батькові, адресу, особовий рахунок та контактний телефон, а в темі листа вказати «укладення договору реструктуризації».
  На громадян, які уклали договір про реструктуризацію, поширюється діючий порядок нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для оплати поточних платежів.

 • Питання 19 Де знаходиться межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності між споживачем і теплопостачальною організацією?

  Відповідь:
  Межа балансової належності (відповідальності) – межа розподілу теплової мережі між теплопостачальною організацією і споживачем.
  Межа експлуатаційної відповідальності – межа розподілу теплової мережі за ознакою договірних зобов'язань з експлуатації та утримання тих чи інших її ділянок або елементів, яка встановлюється за згодою сторін між теплопостачальною організацією та споживачем.
  Межею балансової та експлуатаційної відповідальності між КОНЦЕРНОМ «МТМ» і управителями об'єктів житлового господарства всіх форм власності є зовнішня поверхня стін будівель.

 • Питання 20 Хто відповідає за своєчасність запуску опалення по стояках житлових будинків?

  Відповідь:
  Межею балансової та експлуатаційної відповідальності, згідно між Концерном «МТМ» та управителями є зовнішня поверхня стін будівель.
  Відповідно до п.9 затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 712 Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком послуга з управління включає утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем.
  На виконання вимог Закону №2189-VIII від 09.06.2018 року «Про житлово-комунальні послуги»(далі Закон), Наказом № 219 від 15.08.2018 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України затверджено «Порядок обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води» (надалі - Порядок №219).
  Також відповідно до Закону, затверджено Наказ від 27.07.2018року №190 «Про затвердження обов’язкового переліку робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території», у якому до переліку послуг належать технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем, в т.ч. теплопостачання та гарячого водопостачання.
  Згідно Порядку №219 «Основними заходами технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем є визначення технічного стану внутрішньобудинкових систем, усунення дрібних несправностей елементів систем з метою забезпечення їх безперебійної роботи, налагодження та регулювання окремих видів технічних пристроїв, перевірка готовності внутрішньобудинкових систем до сезонної експлуатації, тощо.
  Таким чином, відповідальними за відсутність тепла в конкретних стояках та квартирах мешканців є Управителі будинків.

 • Питання 21 Як передати зовнішні мережі теплопостачання на баланс Концерну ”МТМ”?

  Відповідь:
  Рішенням Запорізької міської ради від 27.07.2004 №284 «Про передачу зовнішніх мереж тепло-, водопостачання» визначено, що межею балансової та експлуатаційної відповідальності між Концерном «МТМ» і підприємствами балансоутримувачами об'єктів житлового господарства всіх форм власності є зовнішня поверхня стін будівель. Концерн «МТМ» приймає в повне господарське відання зовнішні мережі теплопостачання по зовнішню поверхню стін об'єктів житлового господарства з проведенням експертної оцінки мереж.
  Згідно з Рішенням Запорізької міської ради від 05.10.2011 №80 «Про затвердження Положення про порядок списання майна, яке належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Запоріжжя» передача майна між суб'єктами права комунальної власності здійснюється на підставі розпорядчого документу – рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради.
  Для розгляду питання передачі зовнішніх теплових мереж до комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя з подальшою передачею в господарське відання (на баланс) Концерну ”МТМ” Заявнику (ОСББ) необхідно звернутися з цього питання до виконавчого комітету Запорізької міської ради та додати до листа-звернення належно оформлену первинну облікову документацію на запропоноване до передачі майно, у якій повинні бути зазначені технічні, вартісні характеристики майна та його опис:
  • 1. довідку про первісну та балансову (залишкову) вартість майна;
  • 2. інвентарну картку обліку основних засобів (форма ОЗ-6);
  • 3. технічний паспорт мережі теплопостачання (згідно з Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж);
  • 4. виконавчу документацію і креслення (у разі наявності).

 • Питання 22 Перелік документів необхідних для переоформлення та внесення змін по особовому рахунку споживача.

  Відповідь:
  • 1. Копія документа, що підтверджує право власності на квартиру (договір купівлі-продажу, договір дарування, ордер, свідоцтво про вступ у спадщину, свідоцтво про реєстрацію майна тощо).
  • 2. Копія виписки з державного реєстру.
  • 3. Копія технічного паспорта квартири.
  • 4. Копія довідки про склад сім'ї з прізвищами, іменами, по батькові всіх мешканців, зареєстрованих в квартирі на момент видачі довідки із зазначенням дати реєстрації.
  • 5. Копія паспорта громадянина України основного квартиронаймача.
  • 6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.
  • 7. Копії документів на прилад обліку гарячої води (паспорт повірки, акт опломбування).

 • Питання 23 За чий рахунок повинна проводитись періодична повірка квартирних приладів обліку гарячої води?

  Відповідь:
  Відповідно до ст.17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту. (один раз на 4 роки).
  Відповідно до п. 2 статті 6 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» обслуговування та заміна вузлів розподільного обліку/приладів - розподілювачів теплової енергії здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено законом або договором.
  Лічильник є власністю споживача, він несе повну відповідальність за утримання та його експлуатацію.
  У зв’язку з прийняттям Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг виконала перерахунок вартості тарифів та вилучила з них витрати, пов’язані з обслуговуванням та повіркою загальнобудинкових та індивідуальних засобів обліку.
  Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №1171 від 31 березня 2015 року до структури тарифу з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню Концерном «МТМ», входили витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу, транспортування та монтажу після повірки:
  • - за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання – 0,65 грн.
  • - за умови відсутності рушникосушильників – 0,60 грн.
  Проте постановою НКРЕКП від 28 грудня 2017 року №1536 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року N 1171», ці кошти були виключені зі структури тарифу.
  З 01 січня 2018 року повірка та ремонт квартирних приладів обліку води, які знаходяться у власності фізичних осіб, повинні були здійснюватись за кошти абонентів.

 • Питання 24 Терміни початку та закінчення опалювального сезону.

  Відповідь:
  Згідно з положеннями «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. №630, рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається виконавчими органами відповідних сільських, селищних та міських рад або місцевими державними адміністраціями, виходячи з кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації, нормами санітарного законодавства та іншими нормативними документами.

  На підставі вимог «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», затверджених наказом Міністрства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. №620/378, опалювальний період розпочинається за умови, що протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищує +8°С, а закінчується - коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує +8°С.

 • Питання 25 Нарахування водовідведення гарячого водопостачання.

  Відповідь:
  Нарахування за послуги з водовідведення гарячого водопостачання проводяться КП «Водоканал».
  Відповідно, якщо у Вас виникли питання з нарахування плати за послугу з водовідведення гарячого водопостачання, прохання звертатись до пунктів обслуговування споживачів КП «Водоканал» http://www.vodokanal.zp.ua/sprav_abon!

 • Питання 26 Яка роль елеваторного вузла при подачі теплової енергії до житлових будинків у опалювальний період, а також технології їх використання та встановлення

  Відповідь:
  Елеваторний вузол - вузол приєднання внутришньобудинкової системи опалення до зовнішньої теплової мережі. Назва була здобута з причини використання в ній струменевого насосу, який зветься «елеватор», або «гідроелеватор».
  Згідно норм проектування опалення (раніше СНіП ІІ-33-75 або СНіП 2.04.05-91, а зараз ДБН В.2.5-67-2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»), максимально допустима температура теплоносія в системі опалення житлових будинків не може перевищувати 950С в той час коли максимальна температура теплоносія в тепломережах в більшості випадків приймається більше 1000С, зокрема є кілька теплових режимів в котельнях, а саме
  • • 150/70 градусов;
  • • 130/70 градусов;
  • • 95(90)/70 градусов.
  Використання таких температур в опалюваних приміщеннях неприпустимо. І справа не тільки в надмірності надходження теплової енергії - це надзвичайно небезпечно. Будь-який дотик до розігрітих до такого рівня радіаторів викличе сильний опік тканин, а в разі навіть невеликої розгерметизації (тиск теплоносія на вході може досягти значної величини – до 12 атмосфер) теплоносій миттєво перетворюється в гарячий пар, що може спричинити дуже серйозні наслідки.
  Таким чином, у відповідності до санітарно-гігієнічніх вимог щодо температури на поверхні обладнання в системі опалення, температура цієї мережної води повинна бути зменшена.
  Досягається це за допомогою елеватора, встановленого у вузлі керування системою опалення будівлі, де відбувається змішування теплоплоносія з подавального трубопроводу тепломережі і охолодженого теплоплоносія із зворотнього трубопроводу цього ж будинку. Змішана вода подається гідроелеватором в опалювальну систему. При цьому забезпечується менша витрата теплоносія в зовнішній мережі і відповідно можуть бути використані трубопроводи меншого діаметру.
  Крім зниження температури та тиску, елеватор виконує роль своєрідного насоса – він створює потрібний напір води, який необхідний для забезпечення її циркуляції у внутрішньобудинковій системі опалення , з подоланням гідравлічного опору системи.
  Демонтаж елеватора без перерахунку гідравлічних режимів внутрішньої та зовнішньої мережі недопустимий, так як це може розбалансувати роботу системи опалення.
  Пунктом 6.3.12 ДБН В.2.5-67:2013 встановлено, що система опалення повинна бути налагоджена – досягнута витрата теплоносія в циркуляційних кільцях відповідно до результатів гідравлічного розрахунку.

  Баланс витрат та температур за умови застосування елеваторного вузла можна спрощено показати наступним виразом:
  Q1 = Q2 = G1 x (T1-T2)/1000 = G2 x (T11-T12)/1000,
  де Q1, Q2 – відповідно потужність в первинному та вторинному контурі,
  G1, G2 – витрата теплоносія в первинному та вторинному контурі,
  Т1, Т11 – температура в подавальному трубопроводі первинного та вторинного контуру,
  Т2, Т12 - температура в зворотному трубопроводі первинного та вторинного контуру.

  Наприклад,
  Т1 = 900С, Т2 = 500С, G1 = 10 т/год,
  тоді за рахунок підмішування у вторинному контурі наступні параметри:
  Т11 = 700С, Т12 = 500С, G2 =20 т/год.
  При цьому зберігається баланс:
  (90-50) х 10/1000 = (70-50) х 20/1000 = 0,4 Гкал/ годину.
  Реальні розрахунки будуть дещо відрізнятися через врахування залежності густини та теплоємності води від температури, але співвідношення залишатиметься.
  Теплолічильники ставлять на первинному контурі, так як це дозволяє здешевити вузол обліку за рахунок використання витратомірів меншого діаметру, відповідно при цьому вимірюються температура Т1 та Т2.
  Варіанти встановлення вузлів обліку теплової енергії у споживачів можна переглянути за цим посилання.