КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" — сучасне підприємство з виробництва, транспортування та розподілу теплової енергії.
Підприємство засновано в серпні 2002 року і знаходиться у власності територіальної громади міста Запоріжжя.
У господарському віданні та оренді Концерну «Міські теплові мережі» знаходиться 65 котельних загальною встановленою тепловою потужністю 2118,057 Гкал/год, з них на сьогодні експлуатуються 63 котельні. Довжина теплових мереж в двотрубному обчисленні складає 760,094 км. Крім того, КОНЦЕРНОМ «МТМ» експлуатуються 16 насосних станцій і 52 центральних теплових пунктів.

Финансовый отчет за 2017 год

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 31.03.17р.; (Ф2) Звіт про сукупний дохід за 1 квартал 2017р.

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 30.07.17р.;(Ф2) Звіт про сукупний дохід за 1 півріччя 2017р.

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 30.09.17р.;(Ф2) Звіт про сукупний дохід за 9 місяців 2017р.

Звіт про фінансовий стан Ф-1 за 2017р.

Звіт про сукупний дохід Ф-2 за 2017 рік

Звіт про рух грошов.коштів Ф-3 за 2017р.

Звіт про власний капітал Ф-4 за 2017р.

Примітки Ф-5 за 2017р

Додаток до приміток Ф-6 за 2017р.

Уточненная финансовая отчетность за 2017 год