КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" — сучасне підприємство з виробництва, транспортування та розподілу теплової енергії.
Підприємство засновано в серпні 2002 року і знаходиться у власності територіальної громади міста Запоріжжя.
У господарському віданні та оренді Концерну «Міські теплові мережі» знаходиться 65 котельних загальною встановленою тепловою потужністю 2118,057 Гкал/год, з них на сьогодні експлуатуються 63 котельні. Довжина теплових мереж в двотрубному обчисленні складає 760,094 км. Крім того, КОНЦЕРНОМ «МТМ» експлуатуються 16 насосних станцій і 52 центральних теплових пунктів.

Финансовый отчет за 2015 год

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 31.12.15р.

(Ф2) Звіт про сукупний дохід за 2015 р.

(Ф3) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.

(Ф4) Звіт про власний капітал за 2015 р.

(Ф5) Примітки до річної фінансової звітності за 2015 р.

(Ф6) Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” за 2015р.

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 30.09.15 р.;(Ф2) Звіт про сукупний дохід за 9 місяців 2015р.

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 30.06.15 р.;(Ф2) Звіт про сукупний дохід за 1 півріччя 2015р.

(Ф1) Звіт про фінансовий стан на 31.03.15 р.;(Ф2) Звіт про сукупний дохід за 1 квартал 2015р.