КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" — сучасне підприємство з виробництва, транспортування та розподілу теплової енергії.
Підприємство засновано в серпні 2002 року і знаходиться у власності територіальної громади міста Запоріжжя.
У господарському віданні та оренді Концерну «Міські теплові мережі» знаходиться 65 котельних загальною встановленою тепловою потужністю 2118,057 Гкал/год, з них на сьогодні експлуатуються 63 котельні. Довжина теплових мереж в двотрубному обчисленні складає 760,094 км. Крім того, КОНЦЕРНОМ «МТМ» експлуатуються 16 насосних станцій і 52 центральних теплових пунктів.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Концерну «МТМ» 09.11.2015 № 869П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок опрацювання усних звернень громадян що надійшли за допомогою

засобів телефонного зв’язку в Концерн «Міські теплові мережі»


1. Розгляд усних звернень громадян в Концерні «Міські теплові мережі» (далі Концерн «МТМ») здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348, постанови Кабінету міністрів України від 19.01.2011 №26 «Про внесення змін до пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

2.Усні звернення громадян за допомогою засобів телефонного зв’язку можуть надходити на окрему телефонну лінію до Концерну «МТМ» від громадян та з «гарячих ліній» вищих органів влади.

3.Звернення громадян, що надійшли до Концерну «МТМ» за допомогою засобів телефонного зв’язку, реєструються в організаційному відділі, на який покладено роботу зі зверненнями громадян в Концерні «МТМ», в день надходження.Реєстраційний індекс складається з початкової літери прізвища заявника та порядкового номера усного звернення в якому після порядкового номера через похилу риску робиться позначка «У».

4. Не розглядаються звернення громадян оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

У зверненні має бути позначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги, також має бути зазначено адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Вимоги до усного звернення наведені у формі «ЗВЕРНЕННЯ прийняте за допомогою засобів телефонного зв’язку» в додатку 1 до цього Положення.

Номер телефону, за яким громадянин може викласти своє усне звернення, розміщено на офіційному веб-сайті Концерну «МТМ» http://teploseti.zp.ua/ru/ в розділі «Контакти».

5.Окрема телефонна лінія для усних звернень громадян не передбачає подання в телефонному режимі запитів щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6.Дзвінки на окрему телефонну лінію для усних звернень громадян приймаються за визначеним номером протягом робочого часу щодня, крім вихідних та святкових днів.

7.Усні звернення приймаються та реєструються у день їх надходження в автоматизованій системі електронного документообігу, класифікуються за характеристикою звернень і основними питаннями та, відповідно до функціонального розподілу обов’язків, передаються на розгляд першому заступнику, заступникам генерального директора, головному інженеру Концерну «МТМ».

8. Перший заступник, заступники генерального директора, головний інженер у дводеннийтермін розглядають письмові звернення громадян та дають відповідні доручення з вирішення порушених питань.

9. Відповідно до резолюцій керівництва Концерну «МТМ» організаційний відділ забезпечує направлення звернень відповідальним виконавцям.

10.Розгляд звернень що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку здійснюється відповідно до «Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян в Концерні «Міські теплові мережі».

11.За зверненнями, в яких порушені питання, що не входять до компетенції Концерну «МТМ», відповідальною особою надається консультація автору звернення щодо установи в компетенції якої знаходиться питання за зверненням.

12.На підставі ст.20 Закону України «Про звернення громадян» встановлюються наступні терміни розгляду звернень громадян:

- невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня отримання, якщо вирішення питання не потребує додаткового вивчення;

- не більше одного місяця (30 днів) від дня їх надходження;

- до 45 днів, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо.

13. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

14. На підставі ст.8 Закону України «Про звернення громадян» не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду звернення згідно зі ст.8 Закону України «Про звернення громадян» приймає генеральний директор за пропозицією першого заступника, заступників генерального директора на підставі матеріалів розгляду попередніх звернень, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

15. Організаційний відділ Концерну «МТМ» здійснює оперативний контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, у разі необхідності інформує генерального директора Концерну «МТМ» про порушення термінів розгляду.

16. Після закінчення розгляду звернення сформована у встановленому порядку справа зберігається в організаційному відділі Концерну «МТМ».


Додаток 1

До Положення про порядок опрацювання

усних звернень громадянщо надійшли

за допомогою засобів телефонного зв’язку

в Концерні «Міські теплові мережі»


  Концерн «Міські теплові мережі»

ЗВЕРНЕННЯ

прийняте за допомогою засобів телефонного зв’язку

Дата надходження:_______________

Прізвище, ім’я, по батькові заявника:

_______________________________________________________________________________

Місце проживання: вул.____________________________

буд._________ кв.______

Контактний телефон (за згодою): __________________________

Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Про результати розгляду звернення повідомити (зазначити поштову або електронну поштову адресу на яку заявнику може бути надіслано відповідь,

або відомості про інші засоби зв’язку з ним )

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________