ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Концерну «МТМ» 31.12.2014 № 1281П О Л О Ж Е Н Н Я

про організацію та проведення особистого прийому громадян

посадовими особами Концерну «Міські теплові мережі»1. Особистий прийом громадян першим заступником, заступниками генерального директора, головним інженером здійснюється:

1.1. згідно з затвердженим графіком;

1.2. з питань, вирішення яких належить до компетенції Концерну «МТМ», а також відповідно до функціонального розподілу обов’язків.

1.3. у разі, коли вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до повноважень Концерну «МТМ», посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади, організації чи установи необхідно звернутися, і за можливості сприяє цьому (надає інформацію про місцезнаходження, номер телефону тощо).

2. Запис на особистий прийом до першого заступника, заступників генерального директора, головного інженера здійснюється референтом організаційного відділу, на який покладено роботу зі зверненнями громадян в Концерні «МТМ» щодня з 8.00 до 17.00, крім дня проведення особистого прийому, за виключенням категорій заявників, передбачених статтями 14,15,16 Закону України «Про звернення громадян».

3. Під час попереднього запису на особистий прийом з'ясовуються прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання громадянина, соціальний стан, телефон, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб він звертався і яке було прийнято рішення.

Не допускається з'ясовувати відомості про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

4. Запису на прийом не підлягають громадяни:

- визнані судом недієздатними за наявності такої інформації в організаційному відділі Концерну «МТМ» (ст. 8 Закону України «Про звернення громадян»);

- які відмовилися повідомити особам, що проводять запис, інформацію, зазначену у

п.3 цього Положення;

- стосовно яких прийняте рішення про припинення розгляду звернень (ст. 8 Закону України «Про звернення громадян»);

- у випадках, коли заявник порушує питання, яке не відноситься до компетенції Концерну «МТМ», громадянину надаються роз’яснення, куди доцільно звернутися;

- при повторному зверненні з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або заявнику надано аргументовані роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

5. Під час особистого прийому громадян можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлено в установленому порядку, та родичі.

6. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

7. За результатами розгляду письмових звернень, що надійшли на особистому прийомі, відповідь заявнику надається за особистим підписом посадової особи, яка здійснювала прийом.

8. Рішення про зняття звернення з контролю приймають посадові особи, які здійснювали прийом, шляхом накладання резолюції «До справи» на інформації, яка надійшла за розглядом звернення, або шляхом надання відповіді заявнику за особистим підписом. Рішення про необхідність додаткового контролю за розглядом звернення до остаточного вирішення питання приймає посадова особа, яка здійснювала прийом.

9. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

10. У разі, якщо особистий прийом громадян не може відбутися за графіком через поважні причини, прийом проводиться наступного тижня (згідно графіка), про що референт організаційного відділу Концерну «МТМ» доводить до відома громадян в будь-який спосіб (по телефону тощо).

11. Для участі в особистому прийомі першого заступника, заступників генерального директора, головного інженера, в разі необхідності, запрошуються керівники структурних підрозділів Концерну «МТМ», до компетенції яких відноситься вирішення порушених питань.

12. Регламент особистого прийому першого заступника, заступників генерального директора, головного інженера обмежено двома годинами - не більше 10 хвилин на спілкування з кожним громадянином, про що громадянину до початку прийому усно повідомляється спеціалістом, який відповідає за організацію особистого прийому громадян.

13. Організаційний відділ Концерну «МТМ»:

13.1. забезпечує організацію проведення особистих прийомів посадовими особами Концерну «МТМ», оформлення реєстраційно-контрольних карток обліку, оформлення справ та доручень за результатами прийомів, контроль за дотриманням термінів їх виконання;

13.2. всебічно вивчає проблеми, з яких громадяни звертаються під час запису на особистий прийом до посадових осіб Концерну «МТМ», та надає їм консультативну допомогу;

13.3. забезпечує у дні та години прийому кваліфіковану добірку матеріалів з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі (попередні звернення заявників, матеріали по їх розгляду, висновки тощо);

13.4. забезпечує направлення звернень, поданих на особистому прийомі, безпосередньо керівникам структурних підрозділів до повноважень яких належить вирішення проблеми і прийняття в зв’язку з цим відповідних рішень;

13.5.забезпечує, відповідно до чинного законодавства України, першочерговий прийом (у дні прийому) жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;

13.6. контролює додержання графіка прийому громадян посадовими особами Концерну «МТМ»;

13.7. використовує для поточної роботи (опрацювання документів, роз’яснювальна робота тощо) робочий час, протягом якого особистий прийом не проводиться;

13.8.готує аналітичні матеріали (за потребою) про стан особистого прийому громадян в Концерні «МТМ».

14. Керівники структурних підрозділів:

14.1. передають матеріали з особистого прийому в організаційний відділ Концерну «МТМ» в день прийому;

14.2. готують, у разі необхідності, узагальнену відповідь заявнику за результатами розгляду звернення;

14.3. при наявності резолюції «Роз’яснено на місці» доводять до відома заявника про те, що йому письмова відповідь надсилатися не буде.

15.Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання відповіді заявнику несуть посадові особи та виконавці, яким доручено розгляд звернень.