КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" — сучасне підприємство з виробництва, транспортування та розподілу теплової енергії.
Підприємство засновано в серпні 2002 року і знаходиться у власності територіальної громади міста Запоріжжя.
У господарському віданні та оренді Концерну «Міські теплові мережі» знаходиться 65 котельних загальною встановленою тепловою потужністю 2118,057 Гкал/год, з них на сьогодні експлуатуються 63 котельні. Довжина теплових мереж в двотрубному обчисленні складає 760,094 км. Крім того, КОНЦЕРНОМ «МТМ» експлуатуються 16 насосних станцій і 52 центральних теплових пунктів.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Концерну «МТМ» 31.12.2014 № 1281

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та проведення особистого прийому громадян

генеральним директором Концерну «Міські теплові мережі»

1.Особистий прийом громадян генеральним директором здійснюється:

1.1. згідно з затвердженим графіком;

1.2. лише за попереднім записом;

1.3. з питань, вирішення яких належить до компетенції Концерну «МТМ».

2. Запис на особистий прийом до генерального директора здійснюється референтом, щодня з 8.00 до 17.00, крім дня проведення особистого прийому, за виключенням категорій заявників, передбачених статтями 14,15,16 Закону України «Про звернення громадян».

3. Попередній запис громадян на прийом до генерального директора, які звернулися особисто до референта в приймальні за адресою: бульвар Гвардійський,137, проводиться при наявності документу, який посвідчує особу (паспорт, посвідчення).

4. Під час попереднього запису на особистий прийом з'ясовуються прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, письмові звернення подаються під час прийому з подальшою реєстрацією, згідно інструкції з діловодства за зверненнями громадян.

Під час особистого прийому генерального директора громадянами порушуються тільки ті питання, які були заявлені під час попереднього запису.

5. Запису на прийом не підлягають громадяни:

- визнані судом недієздатними за наявності такої інформації в організаційному відділі Концерну «МТМ» (ст. 8 Закону України «Про звернення громадян»);

- які відмовилися повідомити особам, що проводять запис, інформацію, зазначену у п. 4 цього Положення;

- стосовно яких прийняте рішення про припинення розгляду звернень (ст. 8 Закону України «Про звернення громадян»);

- звернення яких знаходяться на розгляді та остаточного рішення по них ще не прийнято;

- у випадках, коли заявник порушує питання, яке не відноситься до компетенції Концерну «МТМ», громадянину надаються роз’яснення, куди доцільно звернутися;

- при повторному зверненні з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або заявнику надано аргументовані роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

6. За результатом запису референт організаційного відділу, на який покладено роботу зі зверненнями громадян в Концерні «МТМ», готує попередні списки громадян, які будуть запрошені на особистий прийом генерального директора, та надсилає їх завчасно структурним підрозділам Концерну «МТМ» для попереднього розгляду та підготовки інформації генеральному директору.

7. Генеральний директор здійснює прийом громадян відповідно до затвердженого графіку.

У разі, якщо особистий прийом громадян генеральним директором не може відбутися за графіком через поважні причини, він переноситься на інший день та час, який визначається генеральним директором, про що громадянам доводить до відома референт організаційного відділу в будь-який спосіб (по телефону тощо).

8. Для участі в особистому прийомі генерального директора запрошуються директора філій, на території яких проживають заявники, заступники генерального директора та керівники структурних підрозділів Концерну «МТМ», до компетенції яких відноситься вирішення порушених питань.

9. Регламент особистого прийому генерального директора обмежено двома годинами - не більше 15 хвилин на спілкування з кожним громадянином, про що їм до початку прийому усно повідомляється референтом, або спеціалістом, який відповідає за організацію особистого прийому громадян.

У разі, якщо заявнику недостатньо 15 хвилин для викладення питання по суті, генеральний директор може надати заявнику додатковий час, за умови відсутності інших відвідувачів, які прийшли на прийом.

10. В кімнаті особистого прийому функціонує система відео спостереження. Термін збереження аудіо-, відеозапису прийому – до отримання заявником відповіді на звернення та ще протягом одного місяця з часу ознайомлення заявника з прийнятим рішенням.

11. Організаційний відділ на який покладено роботу зі зверненнями громадян Концерну «МТМ»:

11.1. забезпечує організацію проведення особистих прийомів генерального директора, оформлення реєстраційно-контрольних карток обліку, оформлення справ та доручень за результатами прийомів, контроль за дотриманням термінів їх виконання;

11.2 під час запису на особистий прийом попереджує громадянина про функціонування системи відеоспостереження в кімнаті прийому громадян;

11.3. всебічно вивчає проблеми, з яких громадяни звертаються під час запису на особистий прийом генерального директора та надає їм консультативну допомогу;

11.4. забезпечує у дні та години прийому кваліфіковану добірку матеріалів з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі (попередні звернення заявників, матеріали по їх розгляду, висновки тощо);

11.5. забезпечує направлення звернень, поданих на особистому прийомі, безпосередньо керівникам структурних підрозділів до повноважень яких належить вирішення проблеми і прийняття в зв’язку з цим відповідних рішень;

11.6. забезпечує, відповідно до чинного законодавства України, першочерговий прийом (у дні прийому) жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;

11.7. контролює додержання графіка прийому громадян у Концерні «МТМ»;

11.8. використовує для поточної роботи (опрацювання документів, роз’яснювальна робота тощо) робочий час, протягом якого особистий прийом не проводиться;

11.9. готує аналітичні матеріали (за потребою) про стан особистого прийому громадян у Концерні «МТМ».

12. Керівники структурних підрозділів:

12.1. передають матеріали з особистого прийому в організаційний відділ Концерну «МТМ» в день прийому;

12.2. готують, у разі необхідності, узагальнену відповідь заявнику за результатами розгляду звернення;

12.3. при наявності резолюції «Роз’яснено на місці» доводять до відома заявника про те, що йому письмова відповідь надсилатися не буде.

12.4.Якщо розгляд звернення покладено на декількох виконавців, то перший з них повинен підготувати згідно з резолюцією генерального директора Концерну «МТМ» узагальнену відповідь. При цьому інші виконавці в обов’язковому порядку за три дні до настання контрольного терміну надають інформацію для опрацювання першому виконавцю.

13. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання відповіді заявнику несуть посадові особи та виконавці, яким доручено розгляд звернень.