У зв’язку зі зверненнями споживачів теплової енергії стосовно відображення господарських операцій в актах приймання – передачі наданих послуг за березень 2022р. повідомляємо наступне.Відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон) первинні документи є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. Згідно зі статтею 4 Закону бухгалтерський облік та фінансова звітність підприємства повинні ґрунтуватися, зокрема, на принципі нарахування, тобто доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Відповідно до статті 8 Закону питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів, який здійснює керівництво підприємством і несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах. Підприємство самостійно, зокрема, обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних, а також затверджує правила документообігу.Акти приймання – передачі наданих послуг та податкові накладні складаються на  виконання умов укладених договорів між Споживачем та Виконавцем, відповідно послуги відображені в первинних документах повинні відповідати видам наданих послуг за договорами.В актах приймання – передачі за березень 2022р., на виконання рішення ВК Запорізької міської ради від 14.04.2022 № 139 відображено перерахунок вартості послуг для зміни розміру нарахувань за послуги з постачання теплової енергії та гарячої води у зв’язку зі зміню ціни газу. Так як відповідно до Постанови КМУ № 1209 від 10.11.2021 змінюється саме розмір нарахувань, вказаний перерахунок відповідної послуги в первинних документах зазначено без обсягів та тарифу.Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 грудня 2021 року N 358 внесено зміни до «Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315», яка набрала чинність з 28.01.2022р. (надалі – Методика  розподілу №315). Враховуючи зазначене, починаючи з січня 2022 року Концерном «МТМ» здійснено перерозподіл між споживачами загальних обсягів спожитих у будівлях комунальних послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води з урахуванням внесених змін до Методики розподілу №315. Протягом лютого 2022року Концерном «МТМ» було приведено у відповідність програмні продукти підприємства до оновлених вимог Методики розподілу №315. В актах приймання – передачі за березень 2022р. відображено перерозподіл за січень 2022 року відповідно до умовно-змінної частини тарифів, що діяли в січні.