Про затвердження норм споживання теплової енергії на 1 м2 загальної площі на опалення багатоквартирних будинків м. Запоріжжя, в яких розташовані  населення, бюджетні, релігійні та інші споживачі теплової енергії та порядок розподілу обсягів теплової енергії між житловими і нежитловими приміщеннями багатоквартирних будинків м. Запоріжжя при наявності будинкових засобів обліку теплової енергіїКеруючись  Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України  „Про житлово-комунальні послуги”, Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630, з метою забезпечення дотримання норм законодавства у сфері житлово-комунальних послуг, упорядкування розрахунків за теплову енергію та захисту прав споживачів,  виконавчий комітет Запорізької міської ради,ВИРІШИВ:1. Затвердити норми споживання теплової енергії на 1 м2 загальної площі  на опалення багатоквартирних будинків м. Запоріжжя, в яких розташовані  населення, бюджетні, релігійні та інші споживачі теплової енергії.2. Ввести в дію норми споживання теплової енергії на 1 м2 загальної площі на опалення багатоквартирних будинків м. Запоріжжя, в яких розташовані  населення, бюджетні, релігійні та інші споживачі теплової енергії,  для використання Концерну  «Міські  теплові  мережі», підприємствам  та організаціям м. Запоріжжя, які здійснюють в місті Запоріжжя господарську діяльність з  виробництва теплової енергії, теплопостачання, транспортування теплової енергії, надання комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води з початку опалювального сезону 2017-2018 років.3. Затвердити порядок розподілу теплової енергії між житловими і нежитловими приміщеннями в багатоквартирних будинках м. Запоріжжя при наявності будинкових засобів обліку теплової енергії, згідно з додатками 1, 2 до рішення.4. Концерну  «Міські  теплові  мережі», підприємствам  та організаціям м. Запоріжжя, які здійснюють в місті Запоріжжя господарську діяльність з  виробництва теплової енергії, теплопостачання, транспортування теплової енергії, надання комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води застосовувати Порядок розподілу теплової енергії між житловими і нежитловими приміщеннями в багатоквартирних будинках м. Запоріжжя при наявності будинкових засобів обліку теплової енергії для встановлення єдиного підходу під час розподілу теплової енергії в багатоквартирних будинках, обладнаних будинковими приладами обліку теплової енергії для населення, бюджетних, релігійних та інших споживачів теплової енергії, розташованих в багатоквартирних житлових будинках м. Запоріжжя згідно з додатками 1, 2 до рішення.5. Концерну «Міські теплові мережі» привести у відповідність до цього рішення умови договорів зі споживачами нежитлових приміщень в багатоквартирних будинках, обладнаних будинковими приладами обліку теплової енергії, шляхом внесення відповідних змін до договорів або їх переукладення.6. Рекомендувати підприємствам та організаціям м. Запоріжжя, які здійснюють в місті Запоріжжя господарську діяльність з  виробництва теплової енергії, теплопостачання, транспортування теплової енергії, надання комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, привести умови договорів у відповідність з цим рішенням.7. При реконструкції системи опалення житлових і нежитлових приміщень багатоквартирного будинку дотримуватись чинних нормативно-технічних документів та затверджених цим рішенням норм споживання теплової енергії на 1м2 загальної площі на опалення багатоквартирних будинків м. Запоріжжя, в яких розташовані  населення, бюджетні, релігійні та інші споживачі теплової енергії.8. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.9. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в друкованому засобі масової інформації.10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бородая О.М.Міській голова                                             В.В.БурякДодаток 1до рішення виконавчогокомітету міської ради____________№_______Нормиспоживання теплової енергії на 1 м2 загальної площіна опалення багатоквартирних будинків м. Запоріжжя,в яких розташовані  населення, бюджетні, релігійніта інші споживачі теплової енергії№з/пСпоживачОд.виміруНорма споживання теплової енергії на 1м212341-2поверхиккал/год*м2179,63-4 поверхиккал/год*м2103,65 і більше поверхівккал/год*м269,2Норми споживання теплової енергії на 1 м2 загальної площі на опалення багатоквартирних будинків м. Запоріжжя, в яких розташовані  населення, бюджетні, релігійні  та інші споживачі теплової енергії визначені згідно КТМ 204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд.Керуючий справамивиконкому ради                            Р.А.ОмельяновичДодаток 2до рішення виконавчогокомітету міської ради____________№_______Порядокрозподілу обсягів теплової енергії між житловими і нежитловимиприміщеннями багатоквартирних будинків м. Запоріжжя при наявностібудинкових засобів обліку теплової енергії1.    У  Порядку терміни вживаються у такому значенні:Порядок розподілу обсягів теплової енергії між житловими і нежитловими приміщеннями багатоквартирних будинків м. Запоріжжя при наявності будинкових засобів обліку теплової енергії – далі по тексту  Порядок;засіб обліку – будинковий засіб обліку, а саме прилад, технічний пристрій для обліку кількісних та/або якісних показників житлово-комунальної послуги, який має нормовані метрологічні характеристики, що застосовується для обліку відпуску та споживання теплової енергії в багатоквартирному будинку та є приладом комерційного обліку;приміщення – житлове (розташоване у наземному поверсі багатоквартирного будинку, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-гігієнічним вимогам),  нежитлове (приміщення в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об’єктом нерухомого майна);межа розподілу теплової енергії –  межа продажу теплової енергії (сукупність точок теплової мережі, обладнаних будинковим засобом обліку );теплова мережа – трубопроводи, призначені для транспортування теплоносія до теплового вузла багатоквартирного будинку.Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постанові Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» (надалі – Правила №630), постанові Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року №1198 «Про затвердження Правил користування тепловою енергією», наказі Міністерства палива та енергетики від 14.02.2007  N 71 «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», наказі Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 №76 «Про затвердження правил утримання жилих будинків та при будинкових територій», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», КТМ 204 України 244-94.2. Порядок застосовується для розподілу обсягів теплової енергії між приміщеннями багатоквартирних будинків міста, обладнаних будинковими засобами обліку, для встановлення єдиного підходу у розподілі обсягу відпущеної і спожитої теплової енергії на межі продажу теплової енергії для нежитлового приміщення  та для житлового приміщення у відповідності до п.12 Правил №630.Згідно пункту 12 Правил №630 у разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії споживач оплачує послуги згідно з їх показаннями пропорційно опалюваній площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу).2.1 У разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії обсяг відпущеної та спожитої теплової енергії приміщеннями визначається наступним чином:2.1.1. Загальна кількість теплової енергії за показаннями будинкового засобу обліку:Qбуд.ПО= Qжитл.+ Qнежитл.,Гкал,деQбуд.ПО– загальна кількість теплової енергії за показаннями будинкового засобу обліку, Гкал;Qнежитл.- кількість теплової енергії на опалення нежитлових приміщень, Гкал.Qжитл.- кількість теплової енергії на опалення  житлових приміщень, Гкал.2.1.2. Загальна кількість теплової енергії за показаннями будинкового засобу  обліку  розподіляється  пропорційно  площі кожного і-того приміщення, з урахуванням температури внутрішнього повітря у кожному і-тому приміщенні:Qбуд.ПОQі= —————– * (Si* Кi), Гкал,Σ(Si* Кi)деSi– опалювана площа і-го приміщення (споживача),  м2;Кi– коефіцієнт урахування температури повітря у приміщеннях, визначений за формулою 2.13 приміток до таблиці 2.2. Середньорозрахункова температура внутрішнього повітря громадських будівель та спору КТМ 204 України 244-94.2.2. Нарахування за спожиту теплову енергію та послуги з централізованого опалення проводяться для кожної категорії споживачів (населення, бюджетні установи, інші споживачі, релігійні організації) багатоквартирного будинку, обладнаного будинковим засобом обліку:Нi= Qiх Т, грн.,деQi– кількість теплової енергії, спожитої і-м приміщенням, визначена згідно пункту 2.1.2, Гкал;Т- затверджений тариф для відповідної категорії споживачів:- для нежитлових приміщень за затвердженими у встановленому законодавством порядку тарифами на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів;- для житлових приміщень за затвердженими у встановленому законодавством порядку тарифами на послуги з централізованого опалення.3. У разі відчуження приміщення багатоквартирного будинку, новий власник набуває усіх обов’язків попереднього власника як співвласника цього будинку.Керуючий справамивиконкому ради                                                                            Р.А.ОмельяновичПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАдо проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про затвердження норм споживання теплової енергії на 1 м2 загальної площі на опалення багатоквартирних будинків м. Запоріжжя, в яких розташовані  населення, бюджетні, релігійні та інші споживачі теплової енергії та порядок розподілу обсягів теплової енергії між житловими і нежитловими приміщеннями багатоквартирних будинків м. Запоріжжя при наявності будинкових засобів обліку теплової енергіїНа розгляд виконавчого комітету міської ради виноситься проект рішення з метою розв’язання проблеми вирішення завдань централізованого опалення та необхідністю визначення обсягів надання послуг, режиму теплопостачання, кількісних та якісних показників, розподілу спожитої теплової енергії між житловими і нежитловими приміщеннями багатоквартирного будинку, обладнаного будинковим засобом обліку та впорядкування розрахунків за спожиту теплову енергію.Цілями даного рішення є виконання вимог Закону України „Про житлово-комунальні послуги“, Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», пунктів 12,21  Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630, інших нормативних актів, які регламентують дотримання вимог законодавства у сфері надання житлово-комунальних послуг, теплопостачання, дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків та правил по кількості теплової енергії та послуг з централізованого опалення.Проект рішення розроблено за відсутності альтернативного шляху врегулювання, так як він розроблений у відповідності до статей 7, 32 Закону України „Про житлово-комунальні послуги“, КТМ 204 України 244-94, ч.2 ст.6 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», таким чином вирішення проблеми з впорядкування розрахунків за використання теплової енергії можливо у разі затвердження норм споживання теплової енергії та порядку розподілу обсягів теплової енергії між житловими і нежитловими приміщеннями багатоквартирних будинків м. Запоріжжя при наявності будинкових засобів обліку теплової енергії.Проект рішення має на меті затвердження норм споживання теплової енергії на 1 м2 загальної площі на опалення багатоквартирних будинків м. Запоріжжя, в яких розташовані  населення, бюджетні, релігійні та інші споживачі теплової енергії та порядок розподілу обсягів теплової енергії між житловими і нежитловими приміщеннями багатоквартирних будинків м. Запоріжжя при наявності будинкових засобів обліку теплової енергії. Рішення вступить в силу після оприлюднення рішення виконкому міської ради в засобах масової інформації.Прийняття цього проекту рішення забезпечить соціально-справедливу та прозору програму  розподілу і нарахувань теплової енергії між споживачами у розмірі, що відповідає частці кожного співвласника, унеможливить самовільне втручання у внутрішньобудинкову систему опалення, не призведе до зниження комфортних умов проживання в приміщеннях будинку. Що визначає необхідність впровадження цього рішення.Обставини, які можуть вплинути на виконання вимог рішення – зміни у чинному законодавстві, позитивного та негативного впливу зовнішніх факторів на дію цього рішення не очікується. Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди не розроблявся, оскільки за результатами введення в дію положень не очікується настання будь-яких негативних наслідків.Функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог цього рішення будуть здійснюватися в межах компетенції органами, яким надано таке право чинним законодавством. Очікуваним результатом прийняття цього рішення є виконання вимог Закону України „Про житлово-комунальні послуги“, „Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення“.Реалізація рішення повинна упорядкувати розподіл теплової енергії між приміщеннями багатоквартирного будинку, при наявності будинкового засобу обліку теплової енергії, на принципах рівномірності і достовірності, що сприятиме упорядкуванню договірних відносин, захисту прав та інтересів споживачів.В результаті прийняття даного проекту рішення негативних наслідків не очікується. Населення міста буде забезпечене послугами по централізованому опаленню відповідно до встановлених норм споживання та правил надання комунальних послуг. Виконання вимог даного рішення не призводить до виникнення додаткових витрат, як з боку держави так і з боку теплопостачальної організації.Після набрання рішенням чинності, його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:а)   прийняття рішення  не передбачає додаткових витрат щодо розміру коштів,  що витрачатимуться підприємством та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням цього рішення;б)   кількість відпущеної теплової енергії та послуги з централізованого опалення в багатоквартирному будинку, обладнаному будинковим засобом обліку.Відстеження результативності буде здійснюватися шляхом аналізу кількісних показників. Базове, відстеження результативності буде здійснюватись після набрання ним чинності. Для базового відстеження будуть використані пропозиції та зауваження до рішення.Пропонуємо прийняти проект рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про затвердження норм споживання теплової енергії на 1 м2 загальної площі на опалення багатоквартирних будинків м. Запоріжжя, в яких розташовані  населення, бюджетні, релігійні та інші споживачі теплової енергії та порядок розподілу обсягів теплової енергії між житловими і нежитловими приміщеннями багатоквартирних будинків м. Запоріжжя при наявності будинкових засобів обліку теплової енергії».Директор департаменту з управлінняжитлово-комунальним господарствомЗапорізької міської ради                                                С.Я.Польовий