ПРОЕКТПро затвердження питомих норм споживання теплової енергії на 1 м2 опалювальної площі та порядок розподілу обсягів теплової енергії між приміщеннями при наявності будинкового засобу обліку теплової енергії для Концерну «Міські теплові мережі», суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють в місті Запоріжжя господарську діяльність з виробництва теплової енергії, теплопостачання, транспортування теплової енергії, надання комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води в містіЗ метою упорядкування розрахунків за теплову енергію та захисту прав споживачів, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про житлово-комунальні послуги”, Законом України «Про теплопостачання», виконавчий комітет Запорізької міської радиВИРІШИВ:1. Затвердити для Концерну «Міські теплові мережі», підприємствам та організаціям м. Запоріжжя, які здійснюють в місті Запоріжжя господарську діяльність з виробництва теплової енергії, теплопостачання, транспортування теплової енергії, надання комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води питомі норми споживання теплової енергії на 1 м2 опалювальної площі для населення, бюджетних та інших споживачів теплової енергії, послуг з централізованого опалення, порядок розподілу теплової енергії з додатком 2 до рішення (Додається).2. Ввести в дію питомі норми споживання теплової енергії на 1 м2 опалювальної площі для населення, бюджетних та інших споживачів теплової енергії для розподілу теплової енергії з початку опалювального сезону 2017-2018рр.3. Концерну «Міські теплові мережі», підприємствам та організаціям м. Запоріжжя, які здійснюють в місті Запоріжжя господарську діяльність звиробництва теплової енергії, теплопостачання, транспортування теплової енергії, надання комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, застосовувати затверджені питомі норми споживання та порядок розподілу обсягів теплової енергії та комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води між споживачами будинків для встановлення єдиного підходу при розрахунку теплового навантаження та розподілу теплової енергії в будинках обладнаних будинковими приладами обліку згідно з додатком 2 до рішення (Додається).4.Концерну «Міські теплові мережі», протягом між опалювального періоду 2017-2018рр. провести заходи щодо приведення у відповідність до цього рішення умов договорів зі споживачами вбудованих нежитлових приміщень в будинках обладнаних будинковими приладами обліку теплової енергії відповідно до затверджених питомих норм споживання на 1 м2 опалювальної площі шляхом внесення відповідних змін до договорів або їх переукладення.5.Рекомендувати підприємствам та організаціям м. Запоріжжя, які здійснюють в місті Запоріжжя господарську діяльність з виробництва теплової енергії, теплопостачання, транспортування теплової енергії, надання комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, протягом між опалювального періоду 2017-2018рр. привести умови договорів у відповідність з цим рішенням.6. При реконструкції системи опалення приміщень, вбудованих у житловий будинок, дотримуватись чинних нормативно-технічних документів та затверджених питомих норм споживання теплової енергії на 1 м2 загальної площі приміщення з урахуванням коефіцієнту на нормовану температуру внутрішнього повітря.7. Подати дане рішення до початку опалювального сезону 2017-2018р.р. на затвердження Запорізькій міські раді.8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бородая О.М.Міській головаВ.В.БурякДодаток1до рішення виконавчогокомітету міської ради____________№_______Питомі норми споживання теплової енергіїна 1 м2 опалювальної площі для населення,бюджетних та інших споживачів теплової енергії(КТМ 204 України 244-94)№з/пСпоживачОд.виміруНорма споживання теплової енергії на 1м212341-2поверхиккал/год*м2179,63-4 поверхиккал/год*м2103,65 і більше поверхівккал/год*м269,2Керуючий справамивиконкому радиР.А.ОмельяновичДодаток2до рішення виконавчогокомітету міської ради____________№_______Порядок розподілу обсягів теплової енергіїміжприміщеннями при наявності будинкового засобу обліку теплової енергії для Концерну «Міські теплові мережі», суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють в місті Запоріжжя господарську діяльність звиробництва теплової енергії, теплопостачання, транспортування теплової енергії, надання комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води в місті1. УПорядку терміни вживаються у такому значенні:Порядок розподілу обсягів теплової енергії міжприміщеннями при наявності будинкового засобу обліку теплової енергії- далі по текстуПорядокзасіб обліку – будинковий засіб обліку, а саме прилад, технічний пристрій для обліку кількісних та/або якісних показників житлово-комунальної послуги, який має нормовані метрологічні характеристики, що застосовується для обліку відпуску та споживання теплової енергії в будинку;приміщення – житлове (розташоване у наземному поверсі багатоквартирного будинку, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-гігієнічним вимогам),нежитлове (приміщення в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об’єктом нерухомого майна).опалювана площа (об’єм) будинку – загальна площа (об’єм) приміщень будинку, в тому числі у разі опалення площа (об’єм) сходових кліток, ліфтових та інших шахт;Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України”Про житлово-комунальні послуги”,”Про теплопостачання”, «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постанові Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 рокуN630″Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, ДБН В.2.2-15-2005″Житлові будинки. Основні положення”, КТМ 204 України 244-94.2. Порядок розподілу обсягів теплової енергії міжприміщеннями здійснюється для встановлення єдиного підходу при розподілі теплової енергії в будинках, обладнаних будинковими приладами обліку.Згідно пункту 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»у разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії споживач оплачує послуги згідно з їх показаннями пропорційно опалюваній площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу).2.1 У разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії витрати теплової енергії приміщень споживачів визначаються розрахунковим методом за формулами (2.1;2.2;2.3; 2.4;2.5).2.2. Загальна кількість теплової енергії за показаннями будинкового засобу обліку визначається за формулою:Qбуд.ПО=Qжитл.+Qнежитл., Гкал,(2.1)деQбуд.ПО– загальна кількість теплової енергії за показаннями будинкового засобу обліку, Гкал;Qнежитл.- кількість теплової енергії на опалення нежитлових приміщень, Гкал.Qжитл.-кількість теплової енергії на опаленняжитлових приміщень, Гкал.2.3.У разі наявності будинкового засобу обліку теплової енергії у багатоквартирному будинку, обсяг теплової енергії розподіляється між споживачами пропорційно площі кожного і-того приміщення, з урахуванням температури повітря у кожному і-тому приміщенні та визначається за формулою:Qбуд.ПОQі= ————*Si* Кi, Гкал ,(2.2)ΣSi* КiдеSi–опалювальнаплоща і-го приміщення (споживача),м2;Кi–коефіцієнт урахування температури повітря у приміщеннях.Коефіцієнт урахування температури повітря у приміщеннях, відповідно до функціонального призначення приміщення:К5= (tвн.потр. – tр.о.) /(tвн. – tр.о.) = (5-(-22))/(18-(-22)) = 0,675К14 = (tвн.потр. – tр.о.) /(tвн. – tр.о.) = (14-(-22))/(18-(-22)) = 0,9К16 = (tвн.потр. – tр.о.) /(tвн. – tр.о.) = (16-(-22))/(18-(-22)) = 0,95К18 = (tвн.потр. – tр.о.) /(tвн. – tр.о.) = (18-(-22))/(18-(-22)) = 1К20 = (tвн.потр. – tр.о.) /(tвн. – tр.о.) = (20-(-22))/(18-(-22)) = 1,05К22 = (tвн.потр. – tр.о.) /(tвн. – tр.о.) = (22-(-22))/(18-(-22)) = 1,12.4. Кількість спожитої теплової енергії на 1 м2житловихприміщень визначається за формулою:q=Qжитл./ Sжитл.,Гкал/м2,(2.3)деQжитл.-кількість теплової енергії на опалення житлових приміщень, визначений за формулою (2.2), Гкал;Sжитл.– опалювана площа житлових приміщень (квартир), м2.2.5. Нарахування за спожиту теплову енергію, проводяться за затвердженими на час дії Порядку тарифами на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів, а такожна послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для кожної категорії споживачів (населення, бюджетні установи, інші споживачі, релігійні організації), затвердженими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, визначається за формулою:Для житлових приміщень:Нжитл.і=q*Sжитл.іх Т, грн.,(2.4)Для нежитлових приміщень:Ннежитл.і=Qнежитл.іх Т, грн.,(2.5)деq-кількість спожитої теплової енергії на 1 м2житловихприміщень, визначений за формулою (2.3);Qнежитл.і- кількість теплової енергії, спожитої і-м нежитловим приміщенням, визначений за формулою (2.2), Гкал;Т- затверджений тариф на теплову енергію або послуги з централізованого опалення, для відповідної категорії споживачів .3. У разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення, новий власник набуває усіх обов’язків попереднього власника як співвласника.Керуючий справамивиконкому радиР.А.ОмельяновичПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАдо проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про затвердження питомих норм споживання теплової енергії на 1 м2 опалювальної площі та порядок розподілу обсягів теплової енергії міжприміщеннями при наявності будинкового засобу обліку теплової енергії для Концерну «Міські теплові мережі», суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють в місті Запоріжжя господарську діяльність звиробництва теплової енергії, теплопостачання, транспортування теплової енергії, надання комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води в місті»Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», враховуючи звернення Концерну «Міські теплові мережі», на розгляд виконавчого комітету міської ради виноситься проект рішення виконавчого комітету міської ради.Концерн «Міські теплові мережі» забезпечує тепловою енергією споживачів м. Запоріжжя, експлуатує 65 котелень. Опалювальна площа по підприємству складає 16970 тис.кв.м.,в тому числі населення – 13454 тис.кв.м., бюджетні та інші організації – 3516 тис. кв.м.На сьогоднішній день оснащеність засобами обліку теплової енергії будинків м. Запоріжжя складає 94%.Концерном «Міські теплові мережі» проведено аналіз розподілу обсягів теплової енергії за засобами обліку між власниками всіх приміщень, з урахуванням характеристики багатоквартирних будинків, та за результатами аналізу встановлено нерівномірність за нижченаведеними обставинами.Оскільки має місце неврегульованість розподілення теплової енергії в межах будинку між власниками житлових та нежитлових приміщень (співвласниками багатоквартирних будинків), споживачі нежитлових приміщень самовільно обмежують власне споживання теплової енергії, що призводить до розбалансування внутрішньобудинкової системи опалення багатоквартирного будинку в цілому.Чим порушуються права та інтереси інших співвласників будинку, які є рівноправними споживачами.Фінансове навантаження по сплаті обсягу теплової енергії, спожитої будинком, перекладається з власників нежитлових приміщень, на власників житлових приміщень (населення), оскільки внутрішньобудинкова система опалення є єдиною для всіх співвласників такого будинку.У відповідності до ст. 6 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” реалізація співвласником своїх прав не може порушувати права інших співвласників.З огляду на вимоги законодавства в сфері здійснення права власності у багатоквартирному будинку, співвласники зобов’язані використовувати приміщення за призначенням, дотримуватись правил користування приміщеннями, не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників. Забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, технічного переоснащення приміщень або їх частин.Мета прийняття запропонованого рішення направлена на досягнення рівномірного та достовірного розподілу теплової енергії міжприміщеннями при наявності будинкового засобу обліку теплової енергії пропорційно опалювальній площі, з урахуванням температури повітря у приміщеннях, що сприятиме захисту прав та інтересів споживачів.Пропонуємо прийняти рішення про затвердження питомих норм споживання теплової енергії на 1 м2 опалювальної площі та порядок розподілу обсягів теплової енергії міжприміщеннями при наявності будинкового засобу обліку теплової енергії для Концерну «Міські теплові мережі», суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють в місті Запоріжжя господарську діяльність звиробництва теплової енергії, теплопостачання, транспортування теплової енергії, надання комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води в місті.Заступник директора департаментужитлово-комунального господарстваЗапорізької міської радиО.О.Матказіна